In 2016 werd er een akkoord afgesloten waarin de aspiranten NIET meer verplicht waren om een eerste keuze in te vullen voor de mobiliteit.

De Overheid wou hierop terugkomen door dit opnieuw verplicht te maken maar dan de aanwezigheidstermijn te verlagen. 

Het NSPV heeft meermaals gepoogd om via gesprekken het akkoord van 2016 te doen respecteren doch zonder resultaat. Daarom werd er opnieuw een stakingsaanzegging ingediend. 

Resultaat van de onderhandelingen van vandaag is dat alles blijft bij het oude. De aspiranten die verplicht werden een eerste keuze te maken, zullen opnieuw worden bevraagd met de melding dat zij NIET verplicht zijn een eerste keuze in te vullen. Er vertrekt vandaag een schrijven van de Overheid naar de politiescholen om dit uit te voeren. 

Concreet moeten de aspiranten geen 1ste keuze invullen maar mogen dit wel. Voor de 2de en 3de keuze gelden de huidige regels namelijk dat ze na mobiliteit een aanwezigheidstermijn van 3 jaar hebben en kunnen zij reeds mobiliteit aanvragen na 2 jaar. 

Dankzij het NSPV wordt het akkoord van 2016 gerespecteerd. 

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.