Afgelopen vrijdag hebben wij u op de hoogte gebracht van de minachtende houding van de overheid tijdens het laatste onderhandelingscomité (HOC) ten opzichte van degenen die elke dag hun gezondheid in gevaar brengen om de veiligheid van de burgers te waarborgen. Als politiemensen hebben we alleen de ongemakken. Voor de mogelijke voordelen die in deze Covid19 periode zijn toegekend, was het antwoord van onze overheid duidelijk: “De pot op, de boom in...".!
Gisteren, terwijl politici van alle niveaus, hun goede bedoelingen ten opzichte van de politie op de sociale netwerken herhaalden, herinnerde de Brusselse toestand ons aan de trieste realiteit op het terrein!
In de hoofdstad van Europa zijn het de criminelen die in de straten heersen en is het blijkbaar normaal dat de politie zware klappen incasseert van dit krapuul. Deze individuen die in groep, op een laffe wijze, niet geaarzeld hebben om de ordehandhavers slagen en verwondingen toe te brengen, mochten na verhoor beschikken van het gerecht.
Wat een “schitterende” boodschap van straffeloosheid van Justitie aan deze criminelen!
Het lijkt mij dat onze reactie snel en duidelijk moet zijn!
Vanaf morgen, maandag, onthouden alle politieagenten in het land zich voortaan van het opstellen van gelijk welke “COVID-boete” (GAS, PV,…..) dan ook.
We hebben geen zin om geld in de kassa te storten van de staat die ons veracht!
Laat de politie, met uitzondering van de zware verkeersdelicten, ook afzien van het uitschrijven van gewone, niet ernstige, secundaire, … verkeersinbreuken.
Ook hier heeft het geen zin om geld in de kassa te stoppen van een staat die ons veracht!
Onze autoriteit veracht ons? Laten we hen raken waar het pijn doet, namelijk in hun portemonnee!


Thierry Belin - Nationaal secretaris van het NSPV

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.