28 OKTOBER 2020. - Circulaire nr. 686. - Richtlijnen in het kader van de COVID-19 bijzondere maatregelen voor personeelsleden van de federale administratieve overheidsdienst inzake de organisatie van het werk en de kinderopvang bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en opvangcentra voor gehandicapte kinderen, 

die de overheid weigerde toe te passen op de leden van de geïntegreerde politie, was het voorwerp van een analyse door de diensten van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Annelies VERLINDEN.
Haar vertegenwoordiger, HCP Tom De Saveur, directeur van het SAT-BiZ, heeft ons tijdens het Onderhandelingscomité voor de politiediensten nr. 497 meegedeeld dat zij instructies heeft gegeven voor de toepassing van deze omzendbrief op de personeelsleden van de GPI.
We wachten daarom op de officiële publicatie van de voornoemde ministeriële omzendbrief.

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.