Ontwerp van Koninklijk Besluit: omstandigheidsverlof naar aanleiding van bevalling van de echtgenote

Goed nieuws voor medewerkers van wie de echtgenote binnenkort moet bevallen.

Op het onderhandelingscomité 498 van 8 december 2020 heeft het NSPV het ontwerp van koninklijk besluit inzake het omstandigheidsverlof bij bevalling goed gekeurd.

Concreet houdt dit in dat vanaf  1 januari 2021 voor de bevalling van de echtgenote van het personeelslid u recht heeft op 15 werkdagen omstandigheidsverlof.

Vanaf 1 januari 2023 heeft u recht op 20 werkdagen omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van uw echtgenote.

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2021. In de afwachting dat het koninklijk besluit verschijnt in het Staatsblad zullen personeelsleden in afwachting recht hebben op 10 werkdagen omstandigheidsverlof. Na het verschijnen van het besluit krijgen ze 5 bijkomende verlofdagen op hun verloffiche.

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.