NSPV informeert u. Het punt werd verschillende keren aangebracht op het HOC. We verwijzen naar Wikipol

Een van de voorwaarden opdat een personeelslid van het operationeel kader aanspraak kan maken op een hogere loonschaal in het kader van de baremische loopbaan is dat hij/zij 48 uren van de voortgezette opleiding heeft gevolgd. Deze 48 uren kunnen verdeeld worden over een periode van 6 jaar te tellen vanaf de toekenning van de lagere loonschaal.
Naar aanleiding van de pandemie COVID-19 die aanhoudt sinds maart 2020 is de organisatie van de voortgezette opleidingen verstoord. De voortgezette opleidingen werden geannuleerd tot mei 2020. In juni 2020 mochten de opleidingen opnieuw starten, voornamelijk op afstand of in de klas met een beperkt aantal leerlingen ingevolge de voorzorgsmaatregelen.
Terwijl het afstandsonderwijs sinds juni 2020 zonder onderbreking kan worden voortgezet, werden de fysieke opleidingen in oktober 2020 opnieuw stopgezet. Als gevolg daarvan werden sommige voortgezette opleidingen, waarvoor het gebruik van speciale politiemiddelen nodig is (zoals bijvoorbeeld specifieke software) en die niet op afstand beschikbaar zijn opnieuw geannuleerd en zijn, in beperkte maten, in de loop van de maand december hervat.
Bijgevolg werd door de Task Force GPI besloten dat de personeelsleden die in aanmerking komen voor de hogere loonschaal, tussen 18 maart 2020 en 31 december 2020 deze loonschaal kunnen genieten ook al volgen ze de 48 uren voortgezette opleiding niet wat een voorwaarde vormt waaraan voldaan moet worden. Op deze manier worden de personeelsleden van het operationele kader niet benadeeld.
Concreet kunnen de personeelsleden die zich in deze situatie bevinden hun personeelsdienst contacteren die de nodige stappen zal ondernemen om een aanvraag ter toekenning van de hogere loonschaal in te dienen.

ATO-TOOL NSPV 2021

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.