Vandaag vond de tweede vergadering plaats van de technische werkgroep ‘pensioendossier politie’.   

Ter vergadering legde de overheid ons een ontwerptekst voor aangaande de overgangsmaatregelen 1 en 2. Ter herinnering: maatregel 1 betreft de ‘herstelwet’ op basis van volgende tekst in het regeerakkoord: “Personeelsleden bij de politie die voor de datum van het arrest (10 juli 2014) hun pensioen hadden kunnen aanvragen, zullen onder de bestaande voorwaarden voor het pensioen blijven vallen”. Maatregel 2 handelt over het instellen van een einde-loopbaan- of uitstapregeling in overgangsrecht.  

We moesten echter vaststellen dat de inhoud van deze voorstellen totaal niet aansloot bij de leidende principes die wij de vorige keer uitvoerig hebben toegelicht en waarover toen eensgezindheid leek te bestaan. Het gaat dan o.a. over de reeds opgebouwde loopbaanduur, en de progressiviteit en proportionaliteit voor toegang tot de uitstapregeling. Bovendien werd het mandaat om aansluitend te onderhandelen over een definitieve statutaire pensioenregeling (de ‘en-regime’ regeling) opnieuw in vraag gesteld.   

Omwille van deze redenen besloot het gemeenschappelijk vakbondsfront eensgezind om de onderhandelingen op te schorten. Dergelijke omstandigheden kunnen onmogelijk de basis vormen voor een constructieve sociale dialoog.  

Wij blijven tot gesprek bereid maar verwachten daartoe een duidelijk, constructief en aan onze legitieme verwachtingen tegemoetkomend signaal van de overheid!  

Het NSPV zal niet nalaten van u op de hoogte te houden.   

Gert Cockx
Nationaal Voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.