Wet van 21 mei 2015: geen beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof 

Op 29 mei 2015 werd de wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Ingevolge die wet behoudt een personeelslid van het operationeel kader, dat ten laatste op 10 juli 2015 aan zijn preferentiële leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldeed, het recht om op zijn preferentiële leeftijd op pensioen te gaan. Voor nadere toelichtingen aangaande die wet, wordt verwezen naar het Infonieuws nr. 2328 van 2 juni 2015.

De termijn om bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging van die wet in te stellen verstreek op 30 november 2015. Wij hielden eraan de betrokken personeelsleden op de hoogte te brengen van het feit dat geen enkel beroep tot vernietiging werd ingesteld.

Bron: Infoflash Polsupport