De Raad van Bestuur van VZW NSPV (de Vereniging) heeft de eer de leden van de Vereniging uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone Algemene Vergadering (de Vergadering) die zal worden gehouden op vrijdag 25 maart 2022 vanaf 8h00.

Locatie

Cercle du Lac
Boulevard Baudouin Ier, 23
1348 Louvain-la-Neuve
Tel. :  010 39 44 00
www.cercledulac.be

U zal verwelkomd worden met een koffie en versnapering vanaf 7h15. De vergadering zal afgesloten worden met een korte receptie die voorzien wordt rond 12h30.

De gewone algemene vergadering start om 8h00

 U vindt de stukken hier: https://nspvsnps.sharepoint.com/AV_AG/SitePages/Home.aspx

Mogen we u vragen, omwille van de parkingcapaciteit, om zoveel mogelijk aan carpooling te doen?

Voor de Raad van Bestuur,

__________

Carlo MEDO