Als syndicale organisatie vinden wij het belangrijk om het standpunt van onze collega’s op het terrein te kennen. Want dat is het standpunt dat wij op het hoger overleg en het onderhandelingscomité willen verdedigen.

De link om naar het onderzoek te gaan:

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_40f4O06K0DNFCjc

We willen dat ons personeel de middelen krijgt die het nodig heeft en als er middelen zijn die het werk veiliger maken, dan moeten die gegeven worden. Wat de bodycam betreft zijn de voor- en nadelen nog niet uitgebreid onderzocht. We zien zeker nuttige toepassingen voor de bodycam, maar ook risico’s. Maar dat is de theorie. We willen weten wat jullie ervaren in de praktijk. Daarom willen wij jullie vragen om deze enquête in te vullen. Want jullie zijn de mensen die de bodycam gebruiken en ervaren wat werkt en wat niet en vooral wat er beter zou kunnen. Moet er pre-recording zijn? Wie moet de bodycam kunnen activeren? Verplicht of niet? Wie mag de beelden gebruiken? Het zijn belangrijke vragen.

Het onderzoek kadert in een masterproef criminologie en wordt begeleid door Prof. Jelle Janssens. De vragen werden opgesteld in overleg met de vakbonden om een duidelijk zicht te krijgen op de voor en nadelen. De gegevens worden anoniem verzameld en zijn enkel toegankelijk voor de onderzoeker van de universiteit Gent. Als vakbond hebben we geen inzage, maar kijken we samen met jullie uit naar het resultaat van het onderzoek. Het onderzoek beperkt zich om praktische redenen tot Nederlandstalig politiepersoneel van de lokale politiezones in Brussel en Vlaanderen. Dat betekent niet dat we niet willen weten wat de collega’s van de federale politie of onze Franstalige collega’s denken. Dat heeft louter te maken met de beperkingen verbonden aan de beschikbare tijd voor het uitvoeren van de masterproef en de voertaal van de universiteit Gent.

We willen jullie dan ook vragen deze enquête niet alleen zelf in te vullen, maar ook om de link te verspreiden onder de collega’s. Je kan de link naar het onderzoek en meer informatie over het onderzoek vinden in de begeleidende brief van de onderzoeker Kevin Dequirez en ook onderaan deze brief.

 

Carlo Medo - NSPV

Luc Breugelmans - ACOD

Joery Dehaes - ACV

Vincent Houssin - VSOA

De link om naar het onderzoek te gaan:

https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_40f4O06K0DNFCjc