Vandaag op het onderhandelingscomité voor politiediensten werd het dossier onderhandeld in het kader van de regularisatie van de verloven. 

Voorstel van de Overheid : 

In artikel VIII.1bis UBPol, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 januari 2014, worden de woorden “31 maart” telkens vervangen door de woorden “30 april”. 

Op vraag van de vakbonden werd er een verlenging gevraagd en toegestaan tot 31 mei van het jaar X+1 

De teksten inzake zullen worden aangepast en zullen in werking treden op 1 januari 2023. 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.