Vanmorgen werden de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden door de Eerste Minister ontvangen in de Wetstraat 16.

Deze laatste werd vergezeld door de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, en de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne.

De ministers hebben eerst geluisterd naar de klachten van de vakbonden over de communicatie rond de moord op onze collega Thomas Monjoie.

De minister van Justitie heeft vervolgens een reeks toelichtingen geformuleerd over het dossier, maar ook over de nog te verrichten werkzaamheden in verband met de omzendbrief "zero tolerance". Terloops hebben we hen gewezen op een betere communicatie over de cijfers van de dossiers die niet veel voorstellen, de invoering van een referentiemagistraat voor dit probleem op het niveau van de parketten, de wijziging van de omzendbrief COL10...

De minister van Binnenlandse Zaken maakte ook enkele opmerkingen, met name over de uitvoering van een aangepaste versie van het strafwetboek vooral over de plegers van geweld tegen de politie.

Ook de kwestie van het sectorale akkoord werd aan de orde gesteld, maar de eerste minister onderbrak de discussie onmiddellijk en verklaarde dat de huidige situatie en de financiën het niet mogelijk maken het akkoord uit te voeren zoals het is overeengekomen, maar in fasen, zoals besloten tijdens het begrotingsconclaaf.

De premier heeft toegezegd een delegatie te ontvangen tijdens de nationale demonstratie op 28 november. Hij zegde ook toe, werk te maken van de gedane voorstellen en concreet en tijdig bij ons terug te komen.

Zijn we tevreden?

Natuurlijk niet. Ook al zijn we niet naïef en hopen we niet op een mirakel, de povere voorstellen wekken geen optimisme op, verre van dat.

Aanstaande vrijdag is een tijd van rouw en herdenking voor de begrafenis van Thomas en dit moet natuurlijk worden gerespecteerd.

De toekomst :

IS HET BELANGRIJKER DAN OOIT OM ONZE VASTBERADENHEID TE TONEN...

BIJ DE NATIONALE DEMONSTRATIE OP 28 NOVEMBER

EN WE VERWACHTEN DAT JULLIE ER MASSAAL ZULLEN ZIJN !

Carlo Médo - Nationaal Voorzitter              Thierry Belin - Nationaal Secretaris

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.