Vooreerst wensen wij alle collega’s te bedanken voor de massale aanwezigheid.

Vandaag hadden we na de manifestatie een onderhoud met de premier, de minister van Justitie, en de minister van Binnenlandse Zaken.

M.b.t. de eerdere beloftes rond het geweld tegen de politie, bevestigt deze regering de volgende engagementen:

  • Versnelde doorvoer van de artikelen van het vernieuwde strafwetboek m.b.t. het geweld tegen politie en hulpdiensten.
  • Het zwaarder bestraffen van weerspannigheid, en ook hierover geen zaken meer te seponeren.
  • Het aanstellen van een referentiemagistraat per parket.
  • Het beter bijstaan – zowel administratief als juridisch - van slachtoffers van dit geweld.

De toekomst zal het uitwijzen wat men daar werkelijk in de praktijk zal van uitvoeren…

M.b.t. het sectoraal akkoord en de NAVAP-regeling:

De premier zegt dat de voltallige regering heeft beslist dat het sectoraal akkoord gespreid zal uitgevoerd worden, en dat de afbouw van de NAVAP-regeling hieraan wordt gekoppeld. De premier bevestigt dat op deze beslissing niet meer wordt gekomen!

Niettegenstaande het protocolakkoord, getekend door zowel Binnenlandse Zaken als Justitie, ontkent men dat Justitie dit document ooit zou getekend hebben…

Het respect dat gevraagd wordt voor de politie, alsook het respect voor afgesloten akkoorden wordt op deze manier beantwoord met een symbolische middelvinger!

Meer nog, men beweert dat het afgesloten protocolakkoord niet het groene licht had van de kern, in het bijzonder m.b.t. de NAVAP-regeling, waarbij men schaamteloos de politieke spelletjes verderzet.

Blijkbaar was het signaal van vandaag aan deze regering van 12.000 collega’s in de Brusselse straten onvoldoende! Maar het feitelijk mandaat voor de vakorganisaties van de achterban is des te duidelijker.

Het respect van de VIVALDI-regering voor de politie is ver te zoeken.

Binnenkort worden dan ook opnieuw punctuele maar hardere acties gepland!

Vincent HOUSSIN

VSOA Politie

Carlo MEDO

NSPV

Joery DEHAES

ACV Politie

Luc BREUGELMANS

ACOD-LRB

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.