Het NSPV heeft kennis genomen van het vonnis van de Brusselse politierechtbank en de veroordeling van onze drie collega's.   

De rechtbank heeft geen gevolg gegeven aan de aanbevelingen van het Openbaar Ministerie. Na grondig onderzoek werd geoordeeld dat er geen gronden waren om de politieagenten in eerste aanleg te vervolgen.Aangezien de zaak niettemin voor de rechtbank was gebracht, werd om de vrijspraak van de beschuldigde agenten verzocht.   

Wij nemen nota van het vertrouwen dat de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene opnieuw heeft uitgesproken in de agenten van de politiezone. Wij juichen dit toe.  

Het NSPV, die de rechtsstaat respecteert, zal de ontwikkelingen in deze zaak en de stappen die worden ondernomen om tot een oplossing te komen, op de voet volgen. Wij verzekeren al onze collega's van onze volledige steun bij de moeilijke taken die zij elke dag uitvoeren om de veiligheid van eerlijke burgers te garanderen.   

Namens het NSPV,  

  

Thierry BELIN - Nationaal Secretaris                                 Carlo MEDO, Nationaal Voorzitter 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.