Beste leden,

We willen jullie graag op de hoogte brengen van een belangrijke update betreffende ons lidgeld en de syndicale premie, een wijziging die ons door de overheid is opgelegd.

Voor het jaar 2024 is het lidgeld vastgesteld op € 15,70 per maand, in totaal € 188,40 per jaar. Dit is nodig om aanspraak te kunnen maken op de jaarlijkse syndicale premie van € 90,-. We adviseren om de betaling via domiciliëring te regelen, dit helpt toekomstige administratiekosten te vermijden.

Meer details over deze wijziging kan u vinden in de bijgevoegde brief van de Kanselarij.

Samen staan we sterk in deze verandering!

Met syndicale groet,

Maakt u gebruik van een domiciliëring dan hoef u niets te doen.

OPGELET: Maakt u gebruik van een terugkerende opdracht? Dan dient u dit bedrag aan te passen.

U kan ook overschakelen naar een domiciliëring zodat uw ledenbijdragen op elk moment in orde zijn en u zich geen zorgen hoeft te maken.
Het formulier kan u hier downloaden. Na het te hebben ingevuld kan u het overmaken aan:

NSPV vzw
Romboutsstraat 1/011
1932 Zaventem

Voor gepensioneerden en weduwen wijzigt er niets.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.