Vandaag werd het gemeenschappelijk front ontvangen door de experten van de coformateurs. Gelet er geen aanvaardbare oplossingen worden geboden plant het NSPV nieuwe acties. Een toelichting door onze nationale voorzitter.

 

Vandaag werd het gemeenschappelijk front ontvangen door de experten van de coformateurs. De 4 experten lieten ons weten : 

  • Dat er afgelopen week 2 vergaderingen over de pensioenproblematiek plaatsvonden; 
  • Dat er nog geen politiek akkoord is;
  • Dat er allicht in het regeerakkoord een passage wordt opgenomen over de politiepensioenproblematiek; 
  • Dat de budgettaire implicaties een grote rol spelen.

De experten konden inhoudelijk niet meer informatie geven uit vrees dat dit een compromis tussen de toekomstige regeringspartijen zou bemoeilijken. Het regeerakkoord zal trouwens enkel de contouren schetsen van de oplossing die een antwoord moet formuleren op het arrest van het grondwettelijk hof. Het debat of de politie behoort tot de zware beroepen en de impact ervan op het pensioenstatuut zal nadien met de betrokken ministers moeten gevoerd worden. 

Zolang er geen concrete oplossing komt die aanvaardbaar is voor eenieder bij de politie, van jong tot oud, gaan we verder met acties. Die acties zullen erop gericht zijn om op welbepaalde tijdstippen nog enkel de minimumdienstverlening te verzekeren.

Een eerste actiedag vindt plaats op 10 oktober. Dan roepen we al het personeel op dat betrokken is bij de flitsmarathon die dienst niet uit te voeren en te staken. Die oproep geldt ook voor de leden van de lokale politiekorpsen die aan de flitsmarathon zouden deelnemen. Het NSPV gaat daarmee een stap verder dan wat is vermeld in de oproep van het gemeenschappelijk front die zich beperkt tot de federale politie. Alzo willen we aangeven dat onze bereidheid om tot een aanvaardbare oplossing te komen niet veel langer meer op de proef kan worden gesteld. 

Leden van het NSPV die op die dag staken omdat ze met dienst zijn bevolen in het kader van de “flitsmarathon” kunnen aanspraak maken op stakingsgeld. Op onze website onder de rubriek formulieren vindt u in dat verband enkele bijkomende richtlijnen.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.