Op 17 september deed zich een tragisch ongeval voor waarbij 2 collega's zwaar gekwetst werden. Komt onze veiligheid nogmaals in het gedrang?

Een reactie van onze nationale voorzitter.

 

Op 17 augustus deed zich (opnieuw) een tragisch ongeval voor waarbij 2 collega’s zwaar gekwetst werden. Tijdens de vaststellingen van een verkeersongeval dat zich had voorgedaan op de E19 ter hoogte van de aansluiting met de RO te Vilvoorde werden beide politieleden aangereden door een ander voertuig. Daarbij liepen ze zware verwondingen op. Onze eerste gedachten gaan dan ook uit naar onze collega’s. Wij wensen hen veel sterkte toe en hopen op een spoedig herstel.

Dit incident roept heel wat vragen op over de veiligheid van het personeel tijdens de uitvoering van hun job. Het NSPV heeft daar onmiddellijk de aandacht op gevestigd in het televisiejournaal van VTM dat nog diezelfde dag om 19.00 uur werd uitgezonden. Bij die gelegenheid hebben wij er nogmaals op gewezen dat bezuinigingen niet mogen gaan ten koste van het personeel. Dit betekent concreet dat in geval van een ernstig verkeersongeval op een autosnelweg, er 2 (politie)wagens zich ter plaatse dienen te begeven waarvan er 1 fungeert als signalisatiewagen. Het signalisatievoertuig van de politie mag enkel wegvallen indien er een voertuig van een andere dienst (zoals bijvoorbeeld een voertuig van de brandweer of de civiele bescherming) als signalisatievoertuig kan fungeren.

Bij dit ongeval bleek dat er geen signalisatievoertuig aanwezig was en dat ondanks de afspraken die daarover in het verleden waren gemaakt. We hadden de overheid er nochtans al op attent gemaakt dat dit vroeg of laat verkeerd zou lopen.

Om die reden heeft het NSPV dan ook onmiddellijk gevraagd om dringend een overleg te houden over die problematiek. Woensdag zullen we tevens de minister van binnenlandse zaken interpelleren tijdens een onderhoud. Afhankelijk van de resultaten van die debatten zullen we verder evalueren of er andere maatregelen zich opdringen om de veiligheid van het personeel te garanderen.

Gert Cockx
Nationaal voorzitter

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.