Heden nemen wij kennis van een artikel in de Tijd met als titel ‘Politie blaast loon met kwart op dankzij premies’

Een heel verrassende analyse van “politie-expert” N-VA-er Koenraad Degroote die er in slaagt om zijn onkunde ter zake ten toon te spreiden.

De wedde, toelagen, vergoedingen en premies van de politiemensen liggen sinds 2001 vast in een Koninklijk Besluit. Sindsdien is er geen enkele Eurocent bijgekomen hoewel "expert" Koenraad Degroote anders laat uitschijnen.

Een tweede punt waar Degroote volledig de mist ingaat is het feit dat hij zelfs niet het onderscheid kan maken tussen een premie, een toelage en een vergoeding. Hij maakt er één pot van om zo mensen te choqueren met zijn verkeerde interpretatie.

In werkelijkheid is het globaal budget aan lonen van de politie inderdaad gestegen in 2015 door toedoen van politieke beslissingen (vluchtelingenproblematiek, terreur, personeelstekort,…)

Wij hebben op verscheidene ogenblikken de overheid gewaarschuwd dat onze politiemensen veel meer moeten werken dan wettelijk voorzien. De politie wordt verplicht om ten allen tijde (dag en nacht, 7/7) aan te rukken. De 38-urenweek werd dan ook een 60-en-meer-urenweek. Het is dan ook logisch dat zij hiervoor betaald worden.

De perceptie dat de politiemensen hun loon opblazen door middel van het premiestelsel is totaal verkeerd en beledigend!

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1