Brussel, zaterdag 11 november 2017. In  de binnenstad zou er een feestelijke stemming moeten hangen wegens de kwalificatie van een land voor het WK voetbal na een voetbalwedstrijd in Afrika...

In de plaats van dat feest werden de Brusselaars getrakteerd op ongebreidelde ongeregeldheden, vandalisme en geweldpleging...

Een 300-tal onverlaten hebben urenlang een ware chaos gezaaid in de binnenstad. Hun palmares : in brand steken van voertuigen, beschadigen van straatmeubilair en plunderen van privé eigendommen.

Als klap op de vuurpijl vielen er 22 gewonden bij de ordediensten. 22 gewonden te veel!

Vanuit politieke hoek werd snel gereageerd : de Minister van Binnenlandse Zaken veroordeelde zonder voorbehoud deze verwerpelijke daden. Anderen relativeerden jammer genoeg deze handelingen van regelrechte straatcriminelen...

Het NSPV verwacht een kordate en strenge reactie van de Brusselse bestuurlijke overheden die haar politiemensen en bevolking in bescherming neemt! Het NSPV zal geen beschamend stilzwijgen aanvaarden en verwacht een snelle en ingrijpende reactie van zij die verantwoordelijkheid ter zake dragen.

 Heel eenvoudig omdat de rechtsstaat heilig is en deze toestanden niet getolereerd kunnen worden. De limiet wat betreft geweld tegen politieambtenaren en bij uitbreiding burgers is voor het NSPV nu wel bereikt. Onze mensen worden te lang als vanzelfsprekend beschouwd en staan steeds in de hoek waar klappen vallen. Dit moet NU stoppen!

Mijnheer de Eerste Minister, wij verwachten dat U duidelijk stelling inneemt samen met onze bevoegde Minister, de vice Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, Jan Jambon, om eindelijk uw solidariteit uit te drukken met de politieambtenaren op het terrein en respect te betonen voor hun statuut EN hun fysieke integriteit.

Het NSPV zal hierover waken!

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1