Op 07 november 2017 werden de onderhandelingen omtrent eisenbundel, meer bepaald de verhoging van de lonen, verder gezet.

De eerste teksten van de overheid missen naar onze mening hun doel.

Namelijk wordt er gesproken van een correctie van de weddeschalen met deze van het openbaar ambt en dit na 17 jaar politiehervorming. Een reële loonsverhoging daar is geen sprake van.

Na de uiteenzetting van de verschillende standpunten van zowel de overheid als de vakorganisaties blijkt dat we nog veraf zitten van het beoogde doel. Zo moeten we vaststellen dat een belangrijke groep van de mensen op het terrein, netto er niet of niet veel zal op vooruitgaan.

Ook de CALog personeelsleden van het niveau B, waarvan gebleken is dat ze t.o.v. van het openbaar ambt beduidend minder loon krijgen, werden qua looncorrectie vergeten in dit verhaal.

Enkel de loonschalen van B4, B5 en M4 worden gecorrigeerd.

De overheid wenst de invoering van maaltijdcheques (afschaffen van de maaltijdvergoeding en nabijheidstoelage) zal voor de meeste personeelsleden weinig tot niets opleveren en dan vooral voor de inspecteurs B1 tot B3.

We willen duidelijk stellen dat we niet tegen het principe van maaltijdcheques zijn, doch dat wij daarvoor geen toelage willen inleveren. Dit is voor ons niet toelaatbaar!

Voor ons is het belangrijk dat IEDEREEN er netto op vooruit gaat.

Het verleden heeft ons geleerd dat bepaalde categorieën goed werden bedeeld en met de huidige voorstellen van de overheid deze personeelsleden opnieuw er netto meer dan anderen op zouden vooruit gaan. Dat is niet de bedoeling voor ons!

Daarom zijn deze voorstellen in de huidige vorm voor onze vereniging ONAANVAARDBAAR!

De standpunten die door de verschillende vakorganisaties zijn naar voor gebracht zijn genoteerd door de overheid en deze zal er nu mee terug naar de bevoegde voogdijministers gaan.

De overheid zal ons terug oproepen om de onderhandelingen verder te zetten.

Wij zullen niet nalaten u op de hoogte te houden.

PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1