Presentatie van de transversale rollen.

DRP a.i. Goergen presenteert model van de functiebeschrijvingen met de invoering van de transversale rollen. Er zijn al 43 rollen gedefinieerd. Deze zijn reeds aangenomen binnen de begeleidingscommissie.

Bespreking: De overheid betracht de functiebeschrijvingen aan te wenden bij de fase 4 / mobiliteit van de Optifed/OT3 inplaatsstelling. Hiertoe zal de begeleidingscommissie als technische werkgroep van het hoog overlegcomité worden ingezet.

 

De functiebeschrijvingen aan zich worden goed onthaald bij de vakbonden wegens betere leesbaarheid en praktische aanwending. De functie omvat een aantal rollen (politie-opdrachten) die cumulatief worden uitgeoefend door de personeelsleden.

NSPV, hierin gevolgd door andere vakbonden, heeft fundamentele bezwaren:

 • De benadering wordt enkel voor de federale politie ingevoerd en niet voor het geheel van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus
 • De nieuwe manier van beschrijving van competentieprofielen is strijdig met het statuut, de beschrijving van de competentieprofielen zijn vastgelegd in KB /MB
 • De benadering wordt als mogelijke voorbereiding van de invoering van de functionele verloning gezien en vandaar de vrees om in snelheid te worden genomen

Gezamenlijk advies (overheid en vakbonden):

 • De methodologie van de functiebeschrijving en de transversale rollen worden aanvaard;
 • De opstelling van de functiebeschrijving bij hoogdringendheid wordt aanvaard voor de doelstelling van het tijdig uitvoeren van fase 4/ interne mobiliteit en enkel in dit kader ;
 • Met betrekking tot andere raakvlakken van het statuut, zijn er de normale onderhandelings- en overlegstructuren die de vertegenwoordigingen van het personeel moeten toelaten om grondig de dossiers voor te bereiden.

Begeleidingscommissie:

DRP a.i. Goergen presenteert de reeds genomen beslissingen binnen de begeleidingscommissie. Het hoog overlegcomité valideert.

Validatie van de fasen 0 en 1 (implementatie OT3)

HCP Vande Caveye geeft overzicht van de evoluties.
De validatie wordt gevraagd voor DAO – DGA (centraal) – SPN – LPA – DAFA – DJO. LPA wordt verwezen naar later, de vakbonden wensen de functiebeschrijvingen voorafgaandelijk te bekijken.
DAO – SPN – LPA – DAFA – DJO worden gevalideerd.
Voor DGA (centraal) is ACV niet akkoord omdat de beleidsmedewerkers (gemeenzaam Daltons genoemd) in overtal worden geplaatst.

Afwijking ATO voor boerenbetoging op 6 en 7 september 2015, vraag van PZ BRUSSEL-ELSENE

Er is niemand aanwezig van de politie Brussel-Elsene.

De risico-analyse wordt inhoudelijk verworpen.

Vakbonden eisen van de Minister een stand van zaken betreffende de getrokken lessen naar aanleiding van de Manif van november 2014. Vakbonden betwijfelen dat de politie nu beter voorbereid is op dergelijke risico-betogingen. Na onderbreking wordt in gemeen overleg beslist om dit punt te hernemen op dringend bijeengeroepen hoog overlegcomité op 4 september om 9 uur.

Varia

 • GRG
  • DGR Paul Putteman kondigt een schrijven aan voor de leden van GRG om hen aan te moedigen deel te nemen aan fase 4/ interne mobiliteit. GRG dat thans ongeveer 1500 personeelsleden bevat, moet worden afgeslankt en de afdelingen GRG binnen de federale politie zullen worden verminderd.
  • Vakbonden uiten bezwaren met betrekking tot sociale dossiers, met betrekking tot precaire toestand in sommige eenheden als LPA-BRUNAT
  • Voorzitter HOC zal manier van communicatie van de boodschap nog grondig overwegen
 • CIK: de afdeling van CIK-leden naar de lokale politie wordt stopgezet. Er wordt niet langer nominatief aangewezen, maar enkel capaciteit ter beschikking gesteld.

OPEN