Het Nationaal Syndicaat voor Politie en Veiligheidspersoneel (NSPV) nam kennis van de verklaring die minister Jan Jambon in de Kamer heeft afgelegd.
Volgens het OCAD rust er op de feestelijkheden ‘slechts’ een dreiging niveau 2.

De politiemensen gaan nog steeds gebukt onder een dreiging niveau 3.
De minister verzekerde de toehoorders dat de politie op het défilé en in het politiedorp zal aanwezig zijn, ook al schat de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) het risiconiveau als extreem hoog in.


Vandaag vernemen wij tevens dat bij een aanslag in de Verenigde Staten 4 soldaten omkwamen bij een aanslag op twee verschillende gebouwen.
De dienst die zich bezighoudt met de nationale veiligheid verhoogde onmiddellijk het terreurniveau rond federale gebouwen.
In Frankrijk werd dan weer een complot verijdeld waarbij enkele tieners een officier wilden onthoofden. We mogen gerust spreken van een internationale dreiging.
Het défilé en het politiedorp gaan door in het hart van Europa.


Hebben onze politiemensen, zoals sommige media opperen, nu schrik om deel te nemen aan het défilé en het politiedorp? Neen, helemaal niet!


Zij zijn ook bekommerd om het imago van de politie, maar stellen zich vragen, gezien zij – het dreigingsniveau indachtig - enerzijds de toestemming kunnen krijgen om zich gewapend en in burger te verplaatsen tijdens het woon-werkverkeer en hen anderzijds gevraagd wordt om zonder beschermingsmiddelen deel te nemen aan een grote volkstoeloop.

Het NSPV vraagt dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt als werkgever, dat hij alle mogelijke preventiemaatregelen treft tijdens de feestelijkheden en publiekelijk de veiligheid van alle politiemensen garandeert op 21 juli.


  Jérôme Aoust                                                                             Alain Peeters
Nationaal Voorzitter a.i.                                                        Nationaal Secretaris a.i.


OPEN