Informeel sectorieel overleg.

Vandaag, op uitnodiging van de Voorzitter van het OCP, Dir Sat Biza  Marc De Mesmaeker,  hebben de representatieve vakbonden deel genomen aan een informeel overleg inzake de voorstellen van de overheid voor de financiële correctie van de lonen en andere premies.

De voorstellen werden besproken en iedereen heeft de gelegenheid gehad zijn opmerkingen en bedenkingen kenbaar te maken. Voor het ogenblik gaat het enkel over VOORSTELLEN en de voorzitter van het OCP zal terugkeren naar de bevoegde ministers om de gemaakte bedenkingen van de vakbonden te integreren.    

In detail communiceren over de gemaakte voorstellen is vandaag voorbarig en zelfs onnodig omdat de voorstellen meer dan waarschijnlijk nog ernstig zullen gewijzigd worden.

De inhoud van de debatten gingen ondermeer over :

  • De invoering van bijkomende baremische weddeschaal « B6 »
  • De aanpassing van het geheel van de verschillende weddeschalen.
  • De invoering van een globaal systeem van maaltijdcheques.
  • Het al dan niet behouden van de nabijheidstoelage en de maaltijdvergoeding.
  • Het al dan niet behouden van de competentie ontwikkelingstoelage voor het CaLog
  • De invoering van een functionele verloning.
  • …/…

De voorzitter van het OCP heeft kunnen vaststellen dat de standpunten van de verschillende vakbonden, ondanks ze soms overeenstemden, toch ook vaak uit elkaar lagen.

Het standpunt van het NSPV is dat wij loonaanpassingen zullen verdedigen voor een zo groot mogelijke groep medewerkers. We zullen ook het nodige doen om te vermijden dat de voorstellen van de overheid enkel en alleen een besparing opleveren of een administratieve vereenvoudiging op de rug van het personeel, zowel Ops als CaLog.

U zal begrijpen dat de weg nog heel lang is en wij zullen niet nalaten u verder op de hoogte te houden van de vooruitgang in dit dossier.

Volgende vergadering zal plaats hebben op 11 oktober 2017.


PENSIOENEN

De recentste informatie vindt u hier terug.
Het NSPV communiceert enkel over besproken zaken!

ATO-TOOL NSPV 2018

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.

logo cover

ACMP CGPM20logo klein1