Otegem, 19 september 2018

Beste allemaal, 

Op vrijdag 28 september 2018 heeft de betoging plaats van het openbaar ambt en de bijzondere korpsen met betrekking tot de afroming van het statuut en in het bijzonder betreffende de afschaffing van het systeem van de ziektedagen vanaf 1 januari 2019.

Het NSPV zal op vrijdag 28/09/2018, samen met het ACMP, tijdens de politieke betoging van ACV en ACOD, onze specifieke eigenheid rond ons beroep in de kijker proberen te stellen. Tevens zullen we proberen door onze aanwezigheid een onderhoud af te dwingen met de Minister ten einde nogmaals onze visie en eisenpakket voor te leggen betreffende de prangende problemen rond ziektedagen, NAVAP, tuchtwet, looncorrectie, uitholling van ons statuut, … , …

Daarom zullen we samen met het ACMP achteraan de politieke betoging aansluiten om een afzonderlijk corridor te vormen tijdens deze betoging en zo ONZE problemen en specificiteit van onze beroep te onderstrepen. Politie en leger slaan de handen in elkaar. We staan voor een objectieve, gepaste en respectvolle bescherming van onze statuten. Zonder enige politieke agenda, maar met een hart voor de bijzondere korpsen ten einde de rechten van onze leden te verdedigen.

Dit is één van een hele reeks acties die we voor ogen hebben: We laten ons samen met de neutrale vakbond ACMP zien op 28/09/2018. De symboliek is duidelijk om dit samen met het ACMP te doen: we hebben dezelfde belangen als bijzonder korps! 

We rekenen op jullie aanwezigheid.  SAMEN STERK.

NSPV wenst een vuist te maken en roept dan ook haar leden op om zich hierachter te scharen.

We verwachten jullie om zo massaal mogelijk onze bezorgdheid uit te drukken over de politietoekomst en over het onverhoopt verder “uithollingen van ons statuut”.

Zo kan het niet meer verder. Dit moet duidelijk zijn. Blijf van ons statuut.

We verzamelen vrijdag 28 september 2018 om 11.00 uur in de Koning Albert II-laan in de buurt van het Noord-station. NSPV en ACMP zullen daar een stand opzetten om hun leden te verwelkomen en te voorzien van het nodige betogingsmateriaal om zo onze kleuren zichtbaar te maken tussen de politieke kleuren en op die manier aanzien afdwingen bij onze Overheid.

Tot 28 september!

Benny Lavaert

Provinciaal Voorzitter West-Vlaanderen