Calog WVL

Het NSPV is er ook voor het Calog-personeel.  Zo bestaat er een nationale werkgroep Calog NSPV bestaande uit afgevaardigden van alle Vlaamse provincies, die problemen of verbeteringen voor het Calog-personeel bespreken en voorbereiden om mee te nemen naar de HOC's (Hoger Overleg Comités).

Zo ijvert het NSPV al jaren om de anomalieën in de loonschalen weg te werken.  Dit is trouwens een punt van ons eisenbundel.  Door onze inbreng heeft het SSGPI  hierovereen een werkdocument gemaakt.  Dit is een eerste stap van erkenning van deze ongelijkheid.  Wij blijven strijden voor een rechtvaardige aanpassing van de loonschalen.  Deze eis wordt door ons op de voet gevolgd.

Op provinciaal en lokaal vlak zijn uw aanspreekpunten steeds ter uwer beschikking.  Er zijn nogal wat verschillen tussen de verschillende PZ's en Federale diensten.  Ook hierin zoeken we naar de meest gunstige weg.

Bij problemen, opmerkingen, of een voorstel aarzel niet om onderstaande mailruimte te gebruiken.  Het Calog personeel mag gerust wat meer naar buiten treden, want we zijn een belangrijke schakel in het politielandschap.  Het NSPV is er ook voor jullie !

Gepensioneerden WVL

Zal instaan voor alle aangelegenheden wat de gepensioneerden aangaat binnen de provincie, in samenwerking met de verantwoordelijken binnen de afdelingen.

Hij behartigt:

  • uw pensioenberekening
  • uw pensioendossier
  • staat de overblijvende bij met het overlijdensdossier

Neem ook hier een kijkje

Juridische bijstand WVL

Aanspreekpunt voor alle juridische aangelegenheden (incl. tucht) en alle informatie in verband met je persoonlijk dossier.

Aandachtspunten:

Een aanvraag voor juridische bijstand moet altijd gericht worden aan de afdelingsvoorzitter.
De toelating tot juridische bijstand zal steeds verleend worden door het nationaal secretariaat, dienst juridische bijstand.
De aanduiding van een eventuele tuchtverdediger gebeurt steeds in overleg met het provinciaal invalspunt juridische bijstand.

Denk eraan je afdelingsvoorzitter zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen wanneer je te maken krijgt met juridische problemen en/of tucht.
Zelfs in de aanvangsfase (vooronderzoek) is het geraadzaam je afdelingsvoorzitter hiervan op de hoogte te brengen.

Aarzel niet bij vragen omtrent de tucht en je persoonlijk dossier contact te nemen met het Provinciaal invalspunt juridische bijstand per e-mail of in dringende gevallen per telefoon.

Vrouwelijke & sociale aangelegenheden WVL

Aanspreekpunt voor het vrouwelijk personeel in verband met specifieke problemen eigen aan het vrouwelijk personeel aanspreekpunt in verband met sociale aangelegenheden eigen aan het politiepersoneel (bv. pesten op het werk).

Zij is de vertrouwenspersoon binnen de provincie West-Vlaanderen.

lees meer over vrouwelijke & sociale aangelegenheden.

Welzijn WVL

Het aanspreekpunt voor alle materies voorzien in de regelgeving m.b.t. welzijn op het werk en aanverwanten, zoals o.a. arbeidsongevallen.

Belangrijk m.b.t. arbeidsongevallen

Als slachtoffer van een arbeidsongeval dien je steeds een aangifte te doen bij de werkgever. Bijkomend is het ten sterkste aangeraden om ook een dossier rechtsbijstand bij het NSPV te openen m.b.t. het arbeidsongeval.

Het document rechtsbijstand vindt u op de website van het NSPV.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.