Op 13/12/2018 werd in de lokalen van SPN Kust te Zeebrugge een CPBW & BOC 201 gehouden.

In het kader van reeds voordien aangekondigde acties had het gemeenschappelijk vakbondsfront NSPV, ACV en ACOD gevraagd om deze vergaderingen uit te stellen tot latere datum.
Ondanks herhaaldelijke vragen van het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft de overheid beslist om de vergaderingen toch te laten doorgaan, dit mede op vraag van een andere vakbond.

Om het ongenoegen hierover EN over de situatie in het algemeen (uitholling statuut, pensioenregeling, geweld tegen politie, ...) te uiten,
heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront besloten om die ochtend een Actie te organiseren aan de lokalen van SPN Kust te Zeebrugge.
Ook de aanwezige pers werd te woord gestaan.

Bij aanvang van het CPBW werd door het gemeenschappelijk vakbondsfront een pamflet (zie bijlage) overhandigd aan alle aanwezigen.
Tevens werd aan de aanwezigen meegedeeld waarom de actie georganiseerd werd.

Vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront werd gevraagd om alle geagendeerde items te verdagen tot de volgende vergadering.
De Dirco West-Vlaanderen was hiermee akkoord.
Hij vroeg tevens aan de andere vakbond of zij hiermee akkoord waren.
De delegatie van die andere vakbond heeft hieromtrent geen bezwaar geuit.

Daarop hebben de delegaties van het gemeenschappelijk vakbondsfront de vergadering verlaten.