Op het BOC74 van de Politiezone Oostende heeft de overheid ons te kennen gegeven dat:

  • het kader van 260 OPS wordt uitgebreid naar 280. Op heden zitten zijn er al 270 operationele personeelsleden. De budgetten zijn reeds voorzien en de korpschef wil dat snel afhandelen, vandaar dat eerstdaags een bijkomend BOC gepland wordt om deze kaderuitbreiding goed te keuren. Hiermee zal het NSPV uiteraard akkoord gaan, het gaat om 10 INP's.

  • men zal werk maken van een psychosociale risicoanalyse zoals de vigerende regelgeving dat voorziet, en dat op onze expliciete vraag.

  • een werkgroep wordt opgericht m.b.t. de geplande nieuwbouw en de rapportage van deze werkgroep wordt teruggekoppeld naar het BOC/CPBW eveneens op vraag van de NSPV-delegatie.

  • er besprekingen met defensie bezig zijn inzake het gebruik van hun terreinen om de toekomstige parking voor het politiepersoneel te voorzien, een dossier dat steeds door onze lokale afgevaardigden werd aangekaart en zal worden opgevolgd.

 

Het NSPV blijft steeds streven naar een optimale werk-context voor haar leden.

Benny Staelens

Damien Weise

Alain Peeters

Benjamin Vandenberghe