N.a.v. een pamflet dat is verspreid geweest door het VSOA hebben wij samen met het ACV een reactie gevraagd aan het commando van de SPN.  Laat het duidelijk zijn dat het NSPV een dergelijk pamflet niet kan appreciëren en dan ook bij deze wil laten blijken.

Het NSPV streeft steeds naar een constructieve oplossing binnen de grenslijnen van het statuut en verdedigt ook in die zin het belang van onze leden.  We tolereren dan ook nooit afwijkende houdingen, nota’s of voorstellen in het nadeel van de personeelsleden.


Oostende, 10 januari 2018

Aan de directie SPN
Aan de Heer Dirk DE PAEPE,

Betreft:    dd. 21/12/2017

Geachte,

Naar aanleiding van het pamflet van het VSOA vinden wij het gepast om te reageren naar U toe.  Uit dit pamflet kan afgeleid worden dat de dienst HRM SPN Kust één specifieke vakbond voor zijn kar spant.  Dit kan niet.

Noch militanten van het ACV, noch van het NSPV, noch van het ACOD hebben opgeroepen om de lijsten NIET in te vullen op vraag van de HRM.  Het is zelfs zo dat, op eigen initiatief van de leden in Zeebrugge, de diensten voor de Kerstdagen 2018 reeds voor 85% en de dagen van oudejaar 2018 reeds voor 100% ingevuld zijn door vrijwilligers.

Op basis van dit alles vragen wij excuses, liefst schriftelijk, naar onze militanten toe vanuit de HRM en het commando SPN Kust.  Ook de reeds op het BOC 201 van 20/12/2017 beloofde overlegvergaderingen van het basiskader inzake de verloven, hadden wij graag op korte termijn willen zien doorgaan.

Hopende op deze manier onze constructieve medewerking te willen betuigen, kijken wij uit naar uw reactie.

Koen Dooms
Vast afgevaardigde W-Vl
ACV Politie
Benny Staelens
Vast afgevaardigde W-Vl
NSPV