Beste leden van de Lokale en Federale politie,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment dat speciaal is georganiseerd voor ALLE leden van de geïntegreerde politie.

Dit informatiemoment is bedoeld om u te informeren over de nieuwste ontwikkelingen, hoe het gesteld is met ons statuut en de gevolgen van lopende en voorbije onderhandelingen.
Allemaal belangrijke zaken die van invloed zijn op uw werk als politieambtenaar.

Onze nationale voorzitter Carlo Medo alsook de nationale secretaris Thierry Belin zijn de sprekers tijdens dit informatiemoment.
Na de uiteenzetting bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gastsprekers.


WAAR EN WANNEER:

Vrijdag 6 oktober 2023

  • Plaats : Feestzaal @Cabasse, Markt 4 te 2470 Retie

Deuren gaan open om 13u00, eerste spreker start om 13u30.


Inschrijven


Een dienstvrijstelling van 4 uur wordt toegekend aan ELKE politieambtenaar die dit informatiemoment bijwoont, ongeacht u aangesloten bent bij het NSPV of een ander vakorganisatie.
Het attest voor de dienstvrijstelling wordt na de infosessie afgeleverd.

We kijken ernaar uit u te ontmoeten tijdens dit informatiemoment. Uw aanwezigheid en betrokkenheid zijn van groot belang voor ons als organisatie.


Namens het NSPV vzw

Carlo Medo, nationaal voorzitter

Thierry Belin, nationaal secretaris

Ives Lauwers, provinciaal voorzitter