Beste leden en collega’s,

Op 23 mei 2016 ging een vergadering door van het BOC PZ Lier. Uw lokale NSPV‐delegatie was opnieuw aanwezig om uw belangen te verdedigen.

Gezien de verkeersdrukte, waardoor zowel de voorzitter als enkele afgevaardigden van andere vakorganisaties niet tijdig aanwezig konden zijn, werd de vergadering met enige vertraging gestart. Er stonden echter weinig punten op de agenda waardoor de vergadering toch nog vrij snel beëindigd werd. De volgende punten kwamen aan bod:

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Goedkeuring maandverslagen

Verslag van zowel de actuele als de voorgaande maandverslagen met o.m. een overzicht van de arbeidsongevallen en de indienststellingsverslagen (interventiewagen – afwasmachine en SMD-LEDlamp). Tevens presentatie van een nieuw opgestelde inventaris en controle ladders in het politiebureel Lier.


Algemeen overzicht en stavaza PBW

Uiteenzetting over de werkgroep PA’s waaraan de provincies Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen en Brussel aan deelnamen. Bedoeling hiervan is om ervaring uit te wisselen en te komen tot uniforme adviezen. Ook oprichten van werkgroepen zoals dit het geval was bij de bicolore veiligheidskledij en de beenholsters.

Varia

Geen


Basisoverlegcomité (BOC)

Aanpassing uurregeling van de wachtoversten – opvolging en evaluatie

Zowel van de zijde van de overheid als van de vakorganisaties werden geen opmerkingen geformuleerd rond de huidige regeling. Deze proefperiode loopt tot eind oktober en wordt dan opnieuw geëvalueerd.


Associatie – stand van zaken

De burgemeester deelt mee dat er volop aan gewerkt wordt en verwijst technische vergaderingen met de korpschefs. Zo zou momenteel voornamelijk aandacht zijn voor het eerste punt met name de samenwerking op gebied van ICT. De korpschef treedt hem hierin bij en wijst op de bijkomende moeilijkheden gezien zij ook rekening dienen te houden met het huidig wijzigende landschap (Externe factoren - cfr. iPolice en Digipolis).


Varia

Geen

 

Het volgende BOC werd vastgelegd op 10 oktober 2016 om 09:00 u. Hebt u een mogelijk agendapunt, laat het ons dan tijdig weten. Tot ziens, wij houden u op de hoogte!

Uw lokale afgevaardigde Lucas Gysels.

Raadpleeg ook onze website op http://afdmechelen.nspv.be