Zoals u wellicht zal vernomen hebben zal er tussen 17 en 19 oktober 2018 een ASEM top plaats hebben te Brussel.

U zal ook vernomen hebben dat het NSPV samen met het ACV en het ACOD een stakingsaanzegging heeft ingediend voor alle personeelsleden van de federale en lokale politie die moeten werken op deze ASEM top.

Ondertussen heeft de federale politie haar intentie kenbaar gemaakt om ieder operationeel personeelslid op te vorderen voor deze top.

Vele eenheden van de  lokale politie doen het hetzelfde.

Onafgezien een aantal technische juridische discussies die op een andere plaats worden beslecht heeft dit een aantal gevolgen voor de personeelsleden die ingezet worden voor de ASEM top.

We zetten ze even op een rijtje 

  • U krijgt een document waaruit blijkt dat u gevorderd bent.
  • U neemt kennis van deze individuele vordering.
  • U moet uw opdracht uitvoeren.
  • U mag niet staken.
  • U heeft het recht ziek te zijn.
  • U moet goed kijken op uw individuele vordering. De minister KAN bepalen of u naar een aangenomen geneesheer moet bij ziekte of niet. Staat die expliciete vermelding er niet dan heeft u vrije keuze.
  • U mag geen opdracht weigeren. U stelt zich bloot aan individuele tuchtrechtelijke en/ of juridische vervolging.
  • Indien u toch aangezet wordt het werk neer te leggen stelt degene die de aanzet doet zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

Voor wat de lokale politie betreft dient dezelfde procedure gevolgd en gelden dezelfde regels.

Doch indien er geen individuele vordering op uw naam werd afgeleverd en indien u aangeduid wordt voor een opdracht voor de ASEMtop kan u wel gebruik maken van uw stakingsrecht.

Indien u lid bent van het NSPV heeft u recht op een stakingvergoeding.

Aangezien de aanzegging geldt voor alle leden betrokken bij de ASEM top betekent dit concreet dat personeelsleden niet betrokken  bij de ASEM top geen gebruik kunnen maken  van het stakingsrecht vermits ze niet het voorwerp uitmaken  van de stakingaanzegging.

Uw vakorganisatie heeft heel goed de roep van de achterban gehoord om een duidelijk statement te maken tijdens de ASEM top.

We stellen alleen vast dat de overheid alle rechtsgeldige middelen inzet om een staking tijdens de top te breken.

Uw vakorganisatie heeft gewacht tot het laatste moment met het kenbaar maken  van haar intenties om deze vorderingen te vermijden.

U kan de regels van het stakingsrecht bij de politiediensten naslaan in de GPI80 en de syndicale wet voor politiediensten.

ATO-TOOL NSPV 2019

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.