Het coronavirus heeft ons land en de politie in haar greep.

Dit belet uw vakbond niet om heel actief te zijn.

Wij houden elk moment een vinger aan de pols en grijpen in waar nodig.

Elke vraag die wij ontvangen wordt zorgvuldig bekeken. 

Het NSPV maakt zich sterk dat dankzij onze gerichte interventies, suggesties en argumentatie wij een onmiskenbare sociale partner zijn waar de diverse overheden rekening mee houden.

Zo hebben wij onder meer actief bijgedragen aan het dossier omtrent de verlenging van het verlof en de mogelijkheid tot intrekking van het verlof.

Wij hebben ons ingezet om de aspiranten een betere bescherming te bieden. 

Wij zullen ons nu ook verder actief inzetten om het statuut en de administratieve toestand van deze groep verder te bewaken en bijsturing te vragen waar nodig.

Wij hebben hard ingezet om zo veel mogelijk collega's met telewerk te zetten. Doch rekening houdende met de behoeften van de dienst.

Dankzij het NSPV heeft de overheid onze legitieme vraag om onder bepaalde voorwaarden collega's die besmet zouden zijn met het Coronavirus te erkennen als arbeidsongeval of beroepsziekte, overgemaakt aan Fedris.

We zijn in afwachting van een antwoord.

Ondertussen is het voor ons duidelijk.

U wordt elke dag ingezet in de strijd tegen het coronavirus? U heeft recht op de allerbeste administratieve en juridische bescherming.

Wij trekken links en rechts aan de alarmbel. Er moeten meer beschermingsmiddelen komen. Alleen een gezonde politiemedewerker kan actief bijdragen aan de beveiliging van onze samenleving.

Door onze actieve tussenkomst om de arbeidsomstandigheden op de nationale luchthaven te hekelen, werden door de overheid en door BAC grondige aanpassingen gedaan.

Onze directe en rechtstreekse interventies op alle niveaus zorgen ervoor dat er elke dag verbeteringen aan de processen worden aangebracht. Onze afgevaardigden  zijn hyperactief  en intern maken we gebruik van moderne communicatiemiddelen om snel informatie te delen.

Betekent dit dat we altijd ons gelijk halen? Neen het betekent dat wij al onze middelen actief in zetten zoals het een drukkingsgroep uit het middenveld betaamt om de collectieve en individuele belangen van onze leden minstens bespreekbaar te maken.

Beweren wij dat de overheden niet werken?  Dat beweren zou liegen zijn.

Maar het Covid-19 fenomeen is nieuw. Dat noopt onze overheden tot snelle reactie en beslissingen. 

Hetgeen niet gemakkelijk is in tijden waar de middelen schaars zijn. Het NSPV maakt haar suggesties en argumentatie over aan de  nationale crisiscel, die in het belang van de veiligheid van het land, het laatste woord heeft.

We zouden kunnen uitpakken met een aantal populistische stellingen en zo ' virtuele' successen boeken.  Maar deze optie nemen wij niet in deze moeilijke tijden.

Het NSPV toont zich zoals altijd als een kritische sociale partner. Maar ook een partner die begrip heeft voor de moeilijke opdracht van onze overheden. Maar nog meer hebben we begrip voor de verzuchtingen van onze leden die we door dik en dun blijven steunen en verdedigen.

Wij zullen na deze crisis duidelijk maken aan onze politieke, administratieve en gerechtelijke overheden wat uw inzet betekend heeft om deze crisis het hoofd te bieden.

 

Blijf solidair en hou jullie gezond. Veel sterkte in deze moeilijke periode.

 

Samen sterk.

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.