1. Heropstart
  De vice-voorzitter van de VCLP heeft duidelijk gesteld dat er een globale nota zal komen inzake de heropstart. Dit waarschijnlijk begin volgende week. Er zal ook nauw samen gewerkt worden met de sociale partners en de nota wordt besproken op niveau HOC
  Alle initiatieven die er nu plaats vinden moeten beschouwd worden als oefeningen en voorbereidingen. Het is een feit dat de impuls vanuit de taskforce zal komen.

 2. Dreigingen via diverse websites
  De overheid is zich bewust van het probleem en DAO werd in het bijzonder geactiveerd om constant te monitoren. OCAD heeft een risicoanalyse gemaakt en besloten dat de dreiging "onwaarschijnlijk" is. De "dreiging " is gekwalificeerd als niveau 2.

 3. AO en beroepsziekte
  We hebben ons punt nog eens duidelijk kunnen stellen en de overheid aangegeven dat een eenduidig standpunt aan de orde is.

 4. Mondmaskers
  Er zijn momenteel maskers in stock en er lopen verschillende bestellingen.

 5. RA Covid-19
  De vier vakbonden hebben een negatief advies geformuleerd. Dit is reeds de tweede keer. We hebben wel de gelegenheid gekregen onze argumenten nog eens te onderstrepen. 

 6. Desinfectie maskers
  Er zal een procedure uitgewerkt worden om FPP2 -maskers te verzamelen, na te kijken en via een correcte procedure te ontsmetten. Na uitleg wordt geopteerd voor sterilisatie via warmte.  
 1. Ziektebriefje
  De overheid laat nogmaals weten dat gewone briefjes van de huisarts aanvaard worden

 

ATO-TOOL NSPV 2020

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.