Vandaag vond het onderhandelingscomité 567 plaats met als enig agendapunt: ontwerp KB NAVAP.

Bij aanvang van de vergadering van het hoog overlegcomité van deze morgen ontvangen wij een schrijven van de advocaat van de minister van Justitie waarbij onze stelling wordt bevestigd: de minister van Justitie is wel degelijk covoorzitter van het onderhandelingscomité en dat de vertegenwoordiger van het ATS Justitie met volledig mandaat het protocolakkoord heeft getekend.

Dit staat uiteraard in schril contrast met hetgeen door de minister van Justitie werd verklaard, en de antwoorden van de premier in het parlement op vragen van parlementsleden.

Deze namiddag werd het agendapunt van het ontwerp KB NAVAP besproken. De voorzitter van het onderhandelingscomité legt een tekst op tafel en zegt dat over de inhoud van deze tekst niet meer kan onderhandeld worden.

Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de overheid om terug contact op te nemen met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om de kern correct in te lichten van het feit dat de minister van Justitie wel degelijk mee onderhandeld heeft en het protocol rechtsgeldig heeft getekend.

Na de pauze kwam de overheid terug aan tafel dat men geen enkele marge tot onderhandelen kreeg, en dat de minister van Binnenlandse Zaken het mes op de keel kreeg en, indien dit ontwerp KB niet wordt aanvaard, er geen financiering voorzien zal worden voor het loonakkoord, noch voor de NAVAP-regeling.

Wij hebben gevraagd om de onderhandelingen uit te stellen en dat de minister van Binnenlandse Zaken en Justitie aan de onderhandelingstafel plaatsnemen omdat beide vertegenwoordigers geen enkel mandaat hebben om te onderhandelen. We hebben het recht om hieraan te twijfelen, gezien alles wat er al gebeurd is...

Gezien de uitlatingen van de minister van Justitie dat hij het protocolakkoord van de sectorale onderhandelingen nooit heeft getekend, en de verklaringen van de eerste minister in het parlement dat de handtekening van de medewerker van Justitie enkel een kennisname was, terwijl de advocaat van de minister van Justitie zelf dit tegenspreekt, is de sfeer tot onder het vriespunt gezakt.

Belangrijk te vermelden is dat zowel de VCLP als de Raad van Burgemeesters eveneens een negatief advies hebben gegeven op deze ontwerptekst.

Wij hebben geen enkel vertrouwen meer in onze overheden. Verdere acties zullen zeker volgen!

Vincent HOUSSIN

VSOA Politie

Carlo MEDO

NSPV

Joery DEHAES

ACV Politie

Luc BREUGELMANS

ACOD-LRB

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.