Via verschillende kanalen werd recentelijk de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden naar aanleiding van de aanpassing door de wet van 21 april 2016, opnieuw gepubliceerd.

 


De verwarring ontstond bij het feit dat de oude artikelen 5 en 10 van de voornoemde wet ongewijzigd werden gelaten, waardoor de idee bestaat dat deze opnieuw van toepassing zouden zijn.
Niets is minder waar!
Blijkbaar heeft de wetgever zelf voor de verwarring gezorgd, door het arrest van het Grondwettelijk Hof nog steeds NIET in de wet aan te passen.
Bij de wet van 21 april 2016 is enkel volgende wijziging doorgevoerd:


Hoofdstuk VIII. Wijziging van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden
Art. 52
In artikel 4 van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, wordt het woord “hulpagent” vervangen door het woord “agent”.


Dit betekent dus dat de wet van 30 maart 2001 blijft bestaan zoals ze voor het arrest van het Grondwettelijk Hof werd gedecreteerd. Echter moeten we nog steeds lezen dat artikel 10 van de wet van 30 maart 2001 niet meer van toepassing is, dit als het gevolg van het arrest van het Grondwettelijk Hof.
In de tekst die thans aan het rond gaan is, mogen we artikel 10 NIET meer lezen! Door de vernietiging van de woorden "voor de geïntegreerde politie" in artikel 88, tweede lid, van de wet van 28 december 2011 kunnen de personeelsleden van het operationeel kader van de politie zich vanaf 11 juli 2014 niet langer steunen op de uitzonderingsregels van artikel 5 en 10 van de wet van 30 maart 2001 betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden, om een vervroegd rustpensioen te bekomen.
Zodanig is er niets gewijzigd en blijft de slagkracht van het Grondwettelijk Hof helaas nog steeds bestaan en blijft er een afschaffing van het artikel dat een preferentiële leeftijd geeft.


VZW NSPV blijft het pensioendossier verder opvolgen!

 

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.