De voorbije maanden en weken was er veel ongerustheid over de vraag of de NAVAP-regeling nog ging blijven bestaan.

Immers was er een verzoek neergelegd voor de Raad van State om deze NAVAP-regeling aan te passen. VZW NSPV heeft steeds voorgehouden dat zij vertrouwen had in de Raad van State en dat het neergelegde verzoek geen kans van slagen had. Thans heeft de Raad van State geoordeeld bij arrest dd. 28 november 2017, n° 239.983 en het verzoek volledig afgewezen.

VZW NSPV heeft het steeds bij het juiste eind gehad en kan momenteel met veel genoegen stellen dat er NIETS wijzigt, de NAVAP-regeling blijft staan zoals zij ingevoerd werd tot minstens 31/12/2019. Hiermee komt een einde aan een tijd van onzekerheid, een tijd waarbinnen VZW NSPV is blijven strijden voor de pensioenrechten, ook na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 2014. VZW NSPV geeft niet op en zet nu alles op alles om het beroep van politieambtenaar te zien erkennen als een ZWAAR BEROEP. 

Bij vragen kan u steeds de afgevaardigde van VZW NSPV contacteren die dan samen met onze diensten te Zaventem u van een antwoord zullen voorzien.

Hopend u van dienst te zijn en samen staan we sterk.

ATO-TOOL NSPV 2024

Uw diensturen bijhouden, gratis voor iedereen.
Download hier.