Het NSPV heeft oor gehad voor de terechte bezorgdheden van haar leden inzake de interne verhuis.
Op 22/02/2016 werd dan ook een CPBW gehouden waar er trouwens een dertigtal militanten van onze vereniging, alsook de provinciale en nationale voorzitter, aanwezig waren.


Gelet op de afspraken gemaakt op het CPBW/BOC dd. 22/02 aangaande de conformering van de kleedkamers/douches van het commissariaat te Maasmechelen aan de regelgeving werd op 26/02 een rondgang gehouden met het comité alsook met het politiecollege bestaande uit de twee burgemeesters en de korpschef. Bij deze rondgang mocht al blijken dat er grondig gepoetst was en er min of meer orde geschapen was. De rondgang was bedoeld als nulmeting voor een oplijsting van de tekortkomingen. Deze bestonden uit gebrekkige verlichting (door de opstelling van de kasten dienen sommige gebruikers een zaklamp te gebruiken om de inhoud ervan te kunnen aanschouwen), een gebrekkige verluchting, te kleine afstanden tussen de kasten, het ontbreken van zitbanken, geen verwarming en muren opgetrokken in zichtbaar metselwerk (volgens de regelgeving moeten deze tot op 2 meter hoogte waterdicht zijn) en lekkende afvoerbuizen aan het plafond. Ook ontbrak een droogkamer.


De douches bevinden zich in een container op het gelijkvloers. Gezien hun nieuwstaat zijn deze natuurlijk onberispelijk. Weze hun locatie een beetje ongelukkig vanwege de afstand tot de kleedkamers.


Na de rondgang werd het CPBW verder gezet en engageerde de overheid zich tot het herstellen/uitvoeren van alle tekortkomingen/gevraagde werken in casu het schilderen van de muren met een waterdichte verf, plaatsen van bijkomende verlichting, verluchting en verwarming, voorzien van krukjes (gezien er geen plaats is voor banken), herstellen van afvoerbuizen en het installeren van een droogkamer. De vereiste afstand tussen de kasten kan omwille van het plaatsgebrek onmogelijk in regel gesteld worden. Gezien een verhuis op middellange termijn in de planning zit is dit een aanvaardbare tegemoetkoming.
Met de betrekking tot de gevraagde infrastructuurwerken aan het onthaal van het commissariaat te Lanaken verzekerde Burgemeester Keulen dat hij de gemeentesecretaris en het hoofd van de technische dienst reeds de opdracht gegeven had de werken te starten .
11 maart 2016 werd voorgesteld als eerste evaluatiedatum voor controle van de aanpassingen van de kleedkamers/droogkamer op het commissariaat te Maasmechelen.
Om die reden zijn alle vakbonden akkoord gegaan met een operationele verhuis, t.t.z. een verhuis van burelen van de interventiepolitie van het commissariaat te Lanaken naar het commissariaat te Maasmechelen onder voorwaarde dat:

  • Aanvang en einde dienst van het betreffende personeel blijft behouden in Lanaken tot goedkeuring van de kleedkamers te Maasmechelen;
  • Behoud kleedkamers en douches te Lanaken onder de voorwaarden zoals hierboven;
  • Voorziening van 5 dienstvoertuigen voor de verplaatsingen tussen Lanaken en Maasmechelen (1 opgaande ploeg, 1 afgaande, 1piekploeg, 1 wachtleider,1dagdienst);
  • Tijdelijke inkrimping van de glijtijden van 07:45-09:00 naar 07:45-08:30) om personeel met dagdienst tijdig(voor aanvang briefing 09:00 u) te Maasmechelen te doen toekomen;
  • Voorzien van bureel met 2 werkstations op commissariaat Lanaken, voor administratie van personeel met dagdienst dat er aanwezig zal zijn tussen 07:45-08:30) en voor de patrouille/interventieploeg zuid voor uitvoering administratie tijdens de shift in afwachting van de installatie van mobile office.