Naar aanleiding van de dramatische gebeurtenis te Luik, waarbij twee medewerkers van de lokale politie het leven lieten, heeft de Lokale Politie van Luik vandaag om 13:00 uur een minuut van stilte in acht genomen. In solidariteit met onze Luikse collega’s hielden ook de leden van lokale en federale politie in West-Vlaanderen om 13.00 uur 1 minuut stilte.

 
Toutes nos pensées vont vers les malheureuses victimes, policières et civile, ainsi que leurs proches, de cet acte barbare à Liège.
Nous exprimons notre soutien à nos collègues liégeois dans ces moments particulièrement difficiles.

 
Al onze gedachten gaan naar de ongelukkige slachtoffers, politie en burgers, en hun naasten, van de barbaarse daad in Luik.
Wij steunen onze Luikse collega's in deze bijzonder moeilijke momenten. 

 

PZ Vlas

sfeerbeeld PZ Vlas