Wanneer een lid van onze grote politiefamilie haar leven geeft in de uitoefening van haar functie dan is iedereen van ons persoonlijk betrokken.

Woest en vol onbegrip blijven we achter. Honderden vragen spoken door ons hoofd, maar we houden ons sterk en waardig.

Daarom volgende oproep:

Laten we eensgezind, sterk en solidair zijn met de familie, onze Luikse collega’s en met alle politiemensen.

Respect voor ons beroep.

Laten we een boodschap van solidariteit geven. Boven alle politiezones heen, verheven boven elke vakbond, boven elke politieke mening of strekking. Een eenvoudig symbool van respect en verbondenheid.

Daarom het voorstel om op 5 juni, de dag van de begrafenis van onze collega’s voor het lokale stadhuis of voor de lokale kerk (vrij te bepalen) om 11.00 uur stipt,  met dienstvoertuigen de sirenes te laten loeien.

Dit als massaal teken van verbondenheid.

We nodigen hiermee de overheden uit om samen na te denken over ons dagelijks politiewerk in een snel veranderende wereld.

Respect en solidariteit maar ook een oproep tot reflectie.

 

Oproep aan de dirco/dirjud en alle korpschefs in West-Vlaanderen: Gelieve het pamflet van het gemeenschappelijk vakbondsfront actief te verspreiden op uw syndicale borden en uw lokaal intranet.  Wij rekenen op uw begrip en medewerking om deze actie met gezond verstand toe te staan en te ondersteunen!

Download het pamflet voor maximale verspreiding.

 

Met collegiale groeten,

Benny Lavaert, provinciaal voorzitter VZW NSPV-WVL