Op 12 maart 2018 werd door de Nationale Raad van het NSPV aan de onderhandelaars het mandaat gegeven om haar goedkeuring te geven over het finale voorstel van de overheid inzake ons eisenbundel – loononderhandelingen 2018.

Dit akkoord kwam tot stand na een lange periode van onderhandeling en verschillende voorstellen.

Teneinde de voorstellen toe te lichten en alles in de juiste context te plaatsen wordt een informatievergadering gehouden.

De vergadering zal doorgaan op:


27 MAART 2018 om 13.30 uur

In het :
Olympisch stadion
KFCO Beerschot Wilrijk
Atletenstraat 80
2020 Antwerpen-Kiel


Programma :

     Inleiding door Provinciaal Voorzitter Tom DE GENT

     Toelichting door Nationale Voorzitter Carlo Medo, Provinciaal Voorzitter en permanent afgevaardigde Michel Goyvaerts

  • Fusie en defusie politiezones + Schaalvergroting
  • Pensioendossier + Zware beroepen + Ziektedagen
  • Looncorrectie + Functionele verloning


Ook NIET-LEDEN zijn welkom!
De uren worden als dienst aangerekend.  Iedereen geniet vier uur dienstvrijstelling.
Deelnemers dienen hun rechtstreekse dienstoversten voorafgaandelijk in te lichten.

Het bestuur NSPV Provincie Antwerpen heet u van harte welkom!

Tom De Gent
Provinciaal Voorzitter