Het NSPV heeft als neutrale en grootste politievakbond te Antwerpen met afgrijzen kennis genomen

van de ongeprovoceerde en ongemotiveerde aanvallen van omstaanders op politieambtenaren die enkel hun werk deden binnen het wettelijke kader in een rechtsstaat zoals de onze op vrijdag 1/9/2017 te Antwerpen op de Turnhoutsebaan.

De transparantie van het verloop van de feiten zoals door het korps zelf weergegeven in de pers toont duidelijk aan dat onze collega's enkel hun job deden en zonder reden slachtoffer werden van blind geweld door onverlaten.

Het NSPV wenst te benadrukken dat het pal achter deze collega's staat en verwelkomt de steun van de Burgemeester van Antwerpen. Wij hopen met de Burgemeester dat er vanuit de betrokken buurt een signaal van steun en positieve communicatie komt gericht aan het Antwerpse politiekorps waarvan de leden elke dag opnieuw hun fysieke integriteit op het spel zetten om de veiligheid van de Antwerpse burger en zijn grondwettelijke vrijheden te garanderen.

 

 

Tom De Gent
Voorzitter Provincie Antwerpen NSPV