Overeenkomstig de bepalingen van onze statuten lichten wij u in dat er een verkiezing zal plaatsvinden op maandag 25 oktober 2021 te Retie, Markt 4 (@CABASSE)
 http://www.at-cabasse.be/

 Het programma van de verkiezing werd door de provinciale raad als volgt opgemaakt  

 • 09.30 uur : ontvangst en registratie van de deelnemers – ontvangst van de volmachten
 • 10.00 uur : begin vergadering
  • Tom De Gent geeft inleiding bijgestaan door Nationaal Bureel
  • Voorstellen van de kandidaat provinciaal voorzitter(s)
  • Samenstelling telbureau
  • Begin verkiezing onder waakzaam oog nationaal
 • 11.30 uur :einde en tellen van de stemmen.
  • Bekendmaking van de nieuwe provinciale voorzitter die zijn mandaat zal opnemen op 01/11/2021.
 • 12.00 uur maaltijd
 • 13.30 uur
  • Verwelkoming en voorstelling van Timi Claessens als permanent afgevaardigde
  • Dankwoord aan Michel Goyvaerts
  • Dankwoord aan Tom De Gent
  • Repliek van Tom De Gent
  • Teneinde de aanwezige afgevaardigden te informeren en In het kader van de voortgezette vorming geeft de Nationale Voorzitter informatie over de huidige STAVAZA in het syndicaal landschap.
 • 15.30 uur : kleine receptie
 • 16.00-16.30 : einde

 

Dienstvrijstellingen zullen voorzien worden.  U gelieve hiervoor uw aanwezigheid te melden via volgend mailadres : eddy.de.blaere@nspv-ant.be

 Wij kijken er naar uit u allen te mogen verwelkomen.

 Met syndicale groeten,

 Eddy De Blaere

Wnd Proviniciaal Secretaris

GSM : 0468/33.32.06

Mail : eddy.de.blaere@nspv-ant.be