Zoals jullie reeds weten overwegen DGA en DAS om de uurrooster van de shiften FERES 12 te herwerken.
Ten gevolge daarvan hebben wij beslist om deze thematiek op de dagorde van het Hoog Overleg te plaatsen.

De Overheid motiveert hun overweging door de verschillende klachten die zijn binnengelopen bij de DIRCO/klanten FERES.
Uit de klachten blijkt dat op het einde van de nachtshift, tijdens de opdracht MATTA, vermeden wordt om een aflossing op het terrein te doen om zo de prestaties niet boven de 12 uur te laten uitstijgen. De personeelsleden zouden ter plaatse vertrekken tussen 05.00 uur en 06.00 uur om zo in het kwartier einde dienst te kunnen nemen om 07.00 uur.
Dit betekent dat de opdracht niet volledig wordt uitgevoerd met een ontevreden klant als resultaat.
Daarentegen, indien de opdracht volledig wordt uitgevoerd, met of zonder aflossing, dan kunnen de uren oplopen tot 13,14 zelfs 15 uur.

De Overheid vindt het niet verantwoord om de personeelsleden na dergelijke diensten naar huis te laten rijden wetende dat velen lange afstanden naar huis moeten overbruggen.

Voor onze vakorganisatie is de motivering verkeerd gezien de opdracht MATTA eigenlijk een aparte opdracht, met eigen personeel, is die onafhankelijk van FERES dient te worden gezien. FERES is een opdracht om in te kunnen spelen op onverwachte gebeurtenissen (op volle sterkte) en mag niet dienen als een soort vuilbakdienst aan wie alle klusjes kan worden toebedeeld.
Wij zijn heel verwonderd over de plotse bezorgdheid over het welzijn en het arbeidsregime van de personeelsleden van DAS. Het is inderdaad wel zo dat jullie reeds vele jaren blootgesteld zijn aan dienstwijzigingen en lange dienstprestaties. Meermaals hebben wij dit bij de Overheid op tafel gelegd maar steeds werd dit geminimaliseerd.

Wij doen de Overheid ook opmerken dat voormalige leden van het CIK en de Lokale Politie evenals andere Federale diensten gelokt werden naar DAS net door het systeem van 12 uren. De Directeur DAS beweert dat hij dit nooit heeft gedaan maar dat hij toelichting heeft gegeven over de opdrachten DAS.

Deze debatten gaan niet op het niveau van het Hoog Overleg gevoerd worden. Het Comité heeft beslist dat, op vraag van de syndicale organisaties, een taskforce wordt opgericht onder de hoede van CP BLANPAIN. Er zetelt een beperkte delegatie van elke organisatie en een gemandateerd vertegenwoordiger van DGA. Uiteraard is er ook de aanwezigheid van de Directie van DAS.

Wij hebben bekomen dat de 12 urenshift zal worden behouden tot eind december 2018.

Om jullie beter tot dienst te zijn vraagt het NSPV U om jullie opmerkingen over te maken via de afgevaardigden of via mail feres@nspv-bru.be. Jullie kunnen op de website van onze organisatie het meldpunt FERES vinden. Dit is een manier om rechtstreeks in contact te komen met jullie afgevaardigden binnen de Taskforce.

Opgelet. Er mag geen intern gevecht ontstaan tussen de verschillende brevetten en specialisaties. Het is heel belangrijk dat wij verenigd zijn en samen achter één standpunt gaan staan. Hiermee bewijzen wij aan de Overheid dat alle personeelsleden DAS samen willen gaan naar een reële en concrete verbetering van onze arbeidstijdorganisatie.

Samengevat:

  1. Behoud van de 12 urenshiften tot eind december 2018
  2. Creatie van taskforce met als opdracht ene evaluatie te maken van de verschillende uurroosters FERES
  3. Voorstellen van de resultaten aan het Hoog Overleg Comité

 

Mario Thys