Iedereen is van harte welkom op onze jaarlijkse informatievergadering die doorgaat op 17 april 2018 om 13.30 uur in het ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395 te 3500 Hasselt.


Ingevolge het protocolakkoord onder voorbehoud met de Minister van Binnenlandse Zaken doen de gekste geruchten de ronde en blijkt er toch enige duiding nodig te zijn ! Deze duiding zal tijdens de informatievergadering gegeven worden door de nationale voorzitter van het NSPV Medo Carlo.

Ingevolge onze eisen heeft de overheid een studie laten uitvoeren waaruit blijkt dat er flagrante verschillen bestaan tussen sommige loonschalen van de politie in vergelijking met gelijkwaardige loonschalen van het openbaar ambt..
Het is dus op die basis dat de meest ongunstige loonschalen binnen de politie het voorwerp zullen uitmaken van een CORRECTIE!
Uit de hoger aangehaalde vergelijkingen is gebleken dat het CALog niveau B het meest benadeeld is. Het is dus deze categorie die een looncorrectie krijgt door onze onderhandeling.
In geval van sociale promotie zal er minstens een verschil zijn van 1000  € op jaarbasis (niet geïndexeerd) tussen de laatste loonschaal voor promotie en de nieuwe loonschaal ingevolge de promotie. Dezelfde maatregel geldt ook voor personeelsleden die de laatste 6 jaar sociale promotie hebben gemaakt!
Dit protocol betekent alleszins niet het einde van de onderhandelingen.

Het NSPV vzw neemt het engagement om de overheid zo snel mogelijk terug aan de onderhandelingstafel uit te nodigen voor een algehele lineaire loonsverhoging.
De overheid van haar kant heeft reeds het engagement genomen om vanaf januari/februari 2020 reeds een eerste van een tweejaarlijks terugkomende monitoring uit te voeren. Hierbij zullen telkens de verschillende loonschalen vergeleken worden van de politie met die van het openbaar ambt. Tevens zal ook het toegekende bedrag voor een maaltijdcheque herbekeken worden.

Op deze vergadering zijn ook NIET-LEDEN welkom!

Diensturen worden toegekend conform Art 63 van het KB van 08 Feb 2001.

Deelnemers dienen hun rechtstreekse dienstoversten voorafgaandelijk in te lichten.