Provincie Limburg is op zoek naar een PVSO!

DOELGROEP

De kandidaat dient in orde te zijn met zijn lidgeld van het NSPV, gezien hij het NSPV zal vertegenwoordigen binnen de provincie voor de gepensioneerde leden. De kandidaat dient op datum van 01/04/2018 niet meer tot het actief kader van de politiediensten behoren. NAVAP telt niet mee als pensioen.

OMSCHRIJVING VAN DE BEDIENING

De bediening van PVSO wordt ingevuld voor het lopend huidig mandaat tot 2019.

Onder leiding van de provinciale voorzitter en de provinciale raad en in samenspraak met de Nationaal Vertegenwoordiger Oprustgestelden NL, typeert de PVSO zich als iemand die:

· voldoende ervaring en kennis heeft van de werking van het NSPV;

· aanspreekpunt is voor de gepensioneerde leden NSPV binnen Limburg;

· het beheer en opvolging doet van de gepensioneerde leden binnen de provincie;

· de overlijdensdossiers van leden binnen de provincie aanstuurt en opvolgt;

· interesse heeft voor de geldelijke berekeningen voor de gepensioneerden;

· de opvolging van de specifieke dienstverleningen naar de gepensioneerde leden doet;

· interesse heeft in de statuten van gepensioneerden in het algemeen en in die van politieambtenaren in het bijzonder;

· de 4 PVSO-vergaderingen op de Nationale zetel te Zaventem bijwoont;

· interesse heeft in de jaarlijkse 2 vormingsdagen - luik gepensioneerden;

· jong gepensioneerde afgevaardigden stimuleert om zich verder te bekwamen in de specifieke materies eigen voor de gepensioneerde afgevaardigde;

· interesse heeft in de oude en nieuwe pensioenproblematieken rond gepensioneerden en weduwen;

· bereid is om initiatieven te ontwikkelen ten behoeve van de gepensioneerde leden van de provincie Limburg;

· de reguliere provinciale vergaderingen (met de werkende leden) bijwoont, evenals de vergaderingen van de afgevaardigden;

· nuttige briefwisseling en mailing voor de gepensioneerde leden opstelt;

· onze syndicale organisatie in de breedste zin vertegenwoordigt naar onze gepensioneerde leden toe.

DE KANDIDAAT DIENT BLIJKT TE GEVEN VAN:

ploeggeest, enthousiasme en volharding, initiatief, discretie, flexibiliteit, oplossingsgericht zijn, organisatievermogen.

KENNISVEREISTEN

Er worden geen specifieke kennisvereisten weerhouden. Het is uiteraard een pluspunt wanneer de kandidaat reeds over bepaalde vaardigheden beschikt zoals bijvoorbeeld het opstellen van een overlijdensdossier.

INDIENEN VAN DE AANVRAGEN

De kandidaturen dienen schriftelijk overgemaakt te worden aan de provinciale secretaris Roald Rondas, Wielewaalstraat 10, 3700 Tongeren naar zijn mailadres roald.rondas@telenet.be uiterlijk op 20 februari 2018.

VERKIEZINGEN

De PVSO wordt gekozen door de gepensioneerde leden van de provincie Limburg. Deze verkiezing zal doorgaan op 22 maart 2018 en plaats vinden in het ontmoetingscentrum Rapertingen, Luikersteenweg 395 te 3500 Hasselt om 09.30 uur.

Het staat de kandidaten vrij zich tijdens deze gelegenheid te ‘promoten’ naar de stemgerechtigde gepensioneerden toe.

 

Met syndicale groeten,

Jean-Pierre Claes

Voorzitter Provincie Limburg