Omdat de aarzelende houding van de overheid ons op de heupen werkt ....

Omdat onze statuten onder vuur liggen ....

Omdat er aan onze premies gesleuteld wordt ( lees: besparingen doorvoeren) ....

Omdat aan onze verworven rechten geknibbeld wordt ( lees: benadeeld worden )...

Omdat wij vinden dat men ons zoals bij een ezel een wortel voor houdt maar deze aan een bijzonder lang touw hangt (lees: veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven)....

Omdat NAVAP maar niet statutair wordt ....

Omdat velen onder ons hun pensioendatum niet eens exact kennen ....

Omdat onze ziektedagen onder vuur liggen (lees: door onterechte beweringen van de politiek)....

Omdat er zwaar personeelstekort is ( lees: soms meer van  20 % )...

Omdat er maar geen eind lijkt te komen aan geweld op politie (lees :hoezo en de COL 10 dan?)...

Omdat ons loon ondergewaardeerd is (lees: looncorrectie is geen loonsverhoging!)....

Omdat sommigen van ons in middeleeuwse gebouwen werken ...

Omdat men ons wilt naaien met een nieuw tuchtdossier (lees: de KC almachtig maken)...

Omdat ......de lijst is lang .... te lang geworden!

 

Op 13/12/2018 was een delegatie, als stakerspiket, van het NSPV O-VL en ACV aanwezig voor het commissariaat van PZ AALST om onze eisen kracht bij te zetten. Onze délégées maakten in stilte en geweldloos (wat in huidige dagen niet van anderen kan gezegd worden helaas) hun eisen kenbaar. Op andere plaatsen in de provincies gingen soortgelijke symbolische acties door.

 

De besprekingen met de Min Bin Za Jan JAMBON werden afgebroken omdat onze nationale regering in een impasse zat. Laat ons hopen dat de vervangende minister (meer) oor heeft naar onze verzuchtingen want het is niet 5 voor 12; ’t Is er al ver over!

 

Het moet gezegd worden; de politie die betoogt en staakt .... du jamais vu !

ozio_gallery_nano