Op 18/01/2019 heeft het NSPV, afdeling OUDENAARDE haar jaarlijkse infonamiddag gehouden te Eine.
Wij hebben een 100-tal leden mogen verwelkomen.

Voor de start van de vergadering werd een minuut stilte gehouden voor de overledenen.

Na het welkomstwoord van de afdelingsvoorzitter zijn wij van start gegaan.

In een eerste deel werd de schaalvergroting besproken.
Prof Jelle Janssens heeft een overzicht gegeven van zijn studie nopens de schaalvergroting in Oost-Vlaanderen die hij beëindigd heeft en reeds voorgesteld heeft aan de regering en waarbij dit eind januari zal besproken worden in de Kamer.
Hierna werd een debat georganiseerd en werd de schaalvergroting bekeken vanuit  verschillende invalspunten, academische wereld – politie – bestuurlijke overheid – vakbond.
Het debat werd georganiseerd met deelname van Prof Jelle Janssens, Korpschef PZ Vlaamse Ardennen Joost Duhamel, Vlaams volksvertegenwoordiger en toekomstig burgemeester van Zottegem Matthias Diependaele en NSPV afgevaardigde Michel Goyvaerts.
Onze nationale voorzitter Carlo Medo moest zich verontschuldigen ondanks hij er heel graag wou bij zijn.
De gesprekken werden in goede banen geleid door onze provinciale voorzitter Koen Anraed.
Wij kunnen besluiten dat de schaalvergroting een werk van lange adem zal zijn en waarbij men met heel veel factoren zal moeten rekening houden.
Als vakbond willen wij wel dat de schaalvergroting geen besparing op personeel mag zijn en dat er een voldoende en correct kader (wetgevend, financieel en sociaal) moet gecreëerd worden om op terug te vallen. Er moeten garanties zijn voor het beschermen van de statuten, verplaatsen van het personeel, enz….
Kortom het personeel mag niet in een sociaal kerkhof terecht komen.
De werkbaarheid mag ook niet in gedrang komen, zo kan het niet zijn dat bvb door een schaalvergroting de aanrijtijden van een interventie verhogen.
We beseffen dat er nog een lange weg is af te leggen en dat een optimale samenwerking tussen alle actoren zal nodig zijn.

Na de pauze hebben Koen Anraed en Michel Goyvaerts het sectoriaal akkoord 2018 uit de doeken gedaan.
Tevens hebben zij een duidelijke stand van zaken gegeven over de onderhandelingen ( ziektedagen, pensioendossier, ….).

Naast de infovergadering hebben wij een kaarting georganiseerd voor onze gepensioneerden.

Cover was ook aanwezig waarbij onze leden de mogelijkheid werd gegeven een offerte voor hun (auto)verzekeringen te laten maken.

Na de vergadering hebben wij onze leden een hapje aangeboden waarbij er de gelegenheid was om over de namiddag bij te praten.

U kan via deze link enkele foto's bekijken: https://www.facebook.com/nspvovl/infonamiddag Oudenaarde

Met vriendelijke groeten,

Johan Van den Heuvel
Afdelingsvoorzitter, NSPV afdeling Oudenaarde