Op vrijdag 22 februari 2019 gaf NSPV Afdeling Gent haar jaarlijkse informatievergadering te Drongen in het Parochiaal Centrum.

Als bestuursploeg stonden we er weer en samen met een 10-tal afgevaardigden leverden we puik werk door de aanwezigen o.a te verrassen met een jaaroverzicht. Immers krijgen we als afgevaardigden af en toe de bemerking wat we feitelijk zo allemaal doen.

We bundelden dit in een document: https://www.dropbox.com/s/pnspwa62tu8crn1/jaaroverslag%202018.pdf?dl=0 maar ook in een diavoorstelling: https://www.dropbox.com/s/a5bn4w45skhd446/Jaarverslag%202018.ppsx?dl=0 en menen te mogen opmerken dat we hard gewerkt hebben in 2018 en met opgeheven hoofd onze resultaten mogen vermelden.

Een honderdtal leden tekende present. Zoals gebruikelijk werd een minuut stilte gehouden voor de leden die in 2018 zijn heengegaan. De nationale voorzitter Oprustgestelden, Marcel DE LOOF, las hun namen voor en gaf nadien kort uitleg over de gepensioneerdenwerking.

De nationale Voorzitter, Carlo MEDO, gaf uitleg rond de nationale werking en het juridisch steekspel waarin onze organisatie in terecht was gekomen medio februari; in zoverre er bij hoogdringendheid naar de Raad van State gegaan werd die een gunstig Arrest verleende maar in feite ook de overheid in gebreke stelde. Het proberen afpakken van onze representativiteit als politievakbond had immers erg verstrekkende gevolgen die ons als vakorganisatie monddood maakte. Geen syndicale premies meer, geen syndicaal verlof voor de délégées, geen inspraak meer bij HOC’s, BOC’s, CPBW’s of selecties .... gedurende 6 jaar. Buiten proportie! Zoals onze Nationale Voorzitter het terecht vermelde: “soms zijn wij storend” en “men” heeft dat niet graag. Welnu; we staan er terug en “men” zal het geweten hebben.

De Provinciale Voorzitter, Koen ANRAED, deed ook zijn duit in het zakje en gaf ons uitleg rond de schaalvergroting en toekomstplannen. Uiteraard werden ook de resultaten van de onderhandelingen nog in detail uitgelegd: looncorrectie - NAVAP - inconveniënten behoud - tucht - ziektedagen behoud - verdwijnen van enkele premies - enz )

De dag werd, ook naar jaarlijkse traditie, afgesloten met een lekker hapje (met dank aan afgevaardigde Steven VAN BENEDEN) en een drankje. Er werd nog wat nagepraat met enkele 'die hards' en een volgende afspraak ligt vast ergens in februari 2020. Oh ja, nog één ding; de afwezigen hadden weeral eens ongelijk.

U kan via deze link enkele foto's bekijken: https://www.facebook.com/nspvovl/infonamiddaggent

Syndicale groet

Jan Vanderschueren
Public Relations NSPV afdeling Gent