NSPV AFDELING DENDERMONDE nodigt u allen uit naar hun ALGEMENE INFORMATIEVERGADERING OP VRIJDAG 15 MAART 2019, vanaf 13.00 uur in de parochiezaal DE ZOUAAF te 9220 HAMME, Zouavenstraat

 

PROGRAMMA

Vanaf 13.00 uur : ontvangst met koffie

Om 13.30 uur : aanvang van de informatienamiddag

  • Welkom
  • Herdenking overledenen
  • Mededelingen van het afdelingsbestuur
  • Mededelingen sector oprustgestelden
  • Informatiesessie met volgende onderwerpen:

Schaalvergroting

Pensioendossier + NAVAP + Zware beroepen

Looncorrectie + ziektedagen

en andere nationale thema's uit de onderhandelingen!

Om 17.00 uur wordt u een drankje en een hapje aangeboden. Er is gelegenheid tot napraten.

Om 18.15 uur : einde van de vergadering. Deuren worden gesloten om 19.00 uur.

 

Ook NIET-leden zijn welkom!

De uren worden als dienst aangerekend. IEDEREEN geniet vier uur dienstvrijstelling.

Deelnemers dienen hun rechtstreekse dienstoversten voorafgaandelijk in te lichten.

Het bestuur NSPV Afdeling Dendermonde heet u van harte welkom!