Beste

Veelvuldig krijgen we vragen over collega’s die Covid-19 positief getest worden of collega’s die als high-risk bestempeld worden voortvloeiend uit contacten op het werk of in de privé. In overleg met onze Nationale Voorzitter proberen we alles eens duidelijk, overzichtelijk weer te geven aangepast aan de richtlijnen dd 21.10.2020.

De regelgeving is hierbij klaar en duidelijk en heel gemakkelijk onder te verdelen in 4 groepen:

Groep 1: U bent positief getest op Covid-19

 • U gaat voor 7 dagen in quarantaine
 • U bent in ziekteverlof

Groep 2: U wordt bestempeld als high-risk voortvloeiend uit een werkrelatie (<  15 minuten close contact met Covid-besmet iemand bv samen in combi)

2.1. En u vertoont wel symptomen:

 • Contacteer uw arts die een test zal voorschrijven
 • In afwachting van het resultaat van de test, blijft u thuis en doet u telewerk
 • Is telewerk niet mogelijk: u krijgt een dienstvrijstelling van 07.36 uur/(week)dag
 • Is het resultaat van de test negatief: je gaat terug werken
 • Is het resultaat van de test positief: minimum 7 dagen quarantaine (afhankelijk van de beslissing van de behandelende arts (medisch attest vereist)
 • Is het resultaat van de test positief: u bent met ziekteverlof ook voor de periode van quarantaine.

2.2. En u vertoont geen symptomen:

 • U hoeft geen Covid-test meer te laten doen
 • U neemt contact op met je behandelende arts en ontvangt een quarantaine-attest
 • U gaat 10 dagen in quarantaine (de dag van nauw contact telt als eerste dag van de 10 dagen quarantaine)
 • Je doet telewerk
 • Is telewerk niet mogelijk dan ontvangt u een dienstvrijstelling van 07.36 uur/(week)dag
 • Volg zelf uw gezondheid op. Als u zich ziek voelt, contacteer aanstonds uw arts.
 • Na uw quarantaine van 10 dagen, gaat u terug werken (zo er geen symptomen zijn); doch volgt gedurende 4 dagen uw gezondheid goed op!

Groep 3: U wordt bestempeld als high-risk (oproep callcenter) doch geen werkgerelateerde link

3.1. En u vertoont wel symptomen:

 • Contacteer uw arts die een test zal voorschrijven
 • In afwachting van het resultaat van de test, blijft u thuis en doet u telewerk
 • Is telewerk niet mogelijk dan word je met verplichte rust Indien u die periode hierdoor afsluit met min-uren dan worden deze op nul geplaatst.
 • Is het resultaat van de test negatief: je gaat terug werken
 • Is het resultaat van de test positief: minimum 7 dagen quarantaine (afhankelijk van de beslissing van de behandelende arts (medisch attest vereist)
 • Is het resultaat van de test positief: u bent met ziekteverlof ook voor de periode van quarantaine.

3.2. En u vertoont geen symptomen:

 • U hoeft geen Covid-test meer te laten doen
 • U neemt contact op met je behandelende arts en ontvangt een quarantaine-attest
 • U gaat 10 dagen in quarantaine (de dag van nauw contact telt als eerste dag van de 10 dagen quarantaine)
 • Je doet telewerk
 • Is telewerk niet mogelijk dan word je met verplichte rust Indien u die periode hierdoor afsluit met min-uren dan worden deze op nul geplaatst.
 • Volg zelf uw gezondheid op. Als u zich ziek voelt, contacteer aanstonds uw arts.
 • Na uw quarantaine van 10 dagen, gaat u terug werken (zo er geen symptomen zijn); doch volgt gedurende 4 dagen uw gezondheid goed op!

Groep 4: Terugkeer uit buitenland:

4.1. Bij vertrek rood of oranje – bij terugkomst rood:

 • 7 dagen quarantaine indien symptomen en positief getest
 • 10 dagen quarantaine indien geen symptomen en dus (nog) niet getest
 • indien symptomen en nog niet getest: verplicht testen
 • tot einde quarantaine bestaan volgende mogelijkheden in overleg met hiërarchische overste: telewerk, verlof of rust – doch de min-uren hieruit voortvloeiend worden NIET op nul geplaatst
 • uitzondering indien de quarantaine volgt op een dienstreis naar een (roodgekleurd) buitenland: dan dienstvrijstelling 07.36 uur/dag
 • negatieve test: terug werken
 • positieve test: 7 dagen quarantaine of langer volgens doktersattest

4.2. Bij vertrek groen – bij terugkomst rood:

 • 7 dagen quarantaine indien symptomen en positief getest
 • 10 dagen quarantaine indien geen symptomen en dus (nog) niet getest
 • indien symptomen en nog niet getest: verplicht testen
 • tijdens quarantaine: telewerk indien mogelijk
 • indien telewerk niet mogelijk: verplichte rust. Indien hierdoor min-uren op einde van de periode, worden deze op nul geplaatst
 • indien dit om een dienstreis ging: dienstvrijstelling 07.36 uur/dag
 • negatieve test: terug werken
 • positieve test: 7 dagen quarantaine of langer volgens doktersattest

4.3. Bij vertrek groen/oranje/rood– bij terugkomst oranje:

 • test niet langer aanbevolen
 • geen quarantaine

4.4. Bij vertrek groen– bij terugkomst groen:

 • geen maatregelen

Wees er u van bewust dat het einde van dat onzichtbare beestje zeker en vast nog niet in zicht is. De cijfers blijven iedereen verontrusten.

Laten we vooral geen paniekvoetbal gaan spelen, maar wel niet lichtzinnig over dit alles heen te gaan. Laten we inzetten in onze dienstverlening naar de burger toe om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar vooral ook zonder zelf onnodig risico te lopen. Daarom vragen we ten stelligste om alle maatregelen in acht te blijven nemen en nauw gezet op te volgen die voorgeschreven zijn.

Het telewerk is niet zozeer meer daar waar het kan, maar eerder naar een verplichtend karakter aan het evolueren. Iedereen weet genoegzaam dat bepaalde diensten binnen jullie korps er zich gemakkelijker toe lenen om telewerk te kunnen uitvoeren; maar neem van mij aan dat ook een wijkwerker of 'interventieflik' ook gerust telewerk kan gaan uitvoeren. Alles is een kwestie van genoegzaam het werk te plannen om zo het schrijfwerk voortvloeiend uit interventiewerk, wijkwerk, verdere onderzoeken, verhoren, schetsen …/… in te laten plannen als telewerk. Met een beetje goede wil en de nodige licenties om telewerk mogelijk te maken, zou zo goed als elke ‘terreinflik’ in de mogelijkheid moeten gesteld worden om telewerk uit te voeren. We hopen alvast dat in uw zone of dienst de nodige initiatieven werden (worden) genomen om dit te faciliteren uit veiligheidsoverwegingen.

Weet wel!!! Bij uitvoeren van telewerk, blijft men ter beschikking. Telewerk om die dag de kinderen op te vangen, kan soms nefast uitdraaien als men u plots contacteert om als nog fysiek aanwezig te zijn op het kantoor om een welbepaalde reden.

Gouden tip: Hou het zoveel mogelijk veilig voor uzelf, uw naasten, uw collega’s en de burger. Daarom zouden onnodige verplaatsingen en onnodige samenkomsten (zoals dag schrijfwerk op het bureau) zoveel als mogelijk tijdelijk tot het verleden moeten behoren.

Ik hoop ten stelligste dat deze bewustmaking er ook al gekomen is bij de meeste HRM-diensten, PLIF-diensten, dienstplanningsdiensten,… maar vooral bij de korpschefs.

Indien er eventueel problemen bestaan, gelieve ASAP uw afdelingsvoorzitter of ondergetekende te contacteren.

Syndicale groeten

Koen ANRAED                                                                                                                                                                             Provinciaal Voorzitter NSPV Oost-Vlaanderen                                                                                                                                            0475/614608                                                                                                                                                                       koen.anraed@nspv-ovl.be


OPEN