Beste collega,

Het NSPV vzw nodigt u graag uit voor een informatiemoment waar we ieder van u wensen te informeren over

 • de laatste gebeurtenissen op onderhandelingsniveau
 • de laatste nieuwe ontwikkelingen binnen het politielandschap
 • de huidige stand van zaken m.b.t. ons politiestatuut
 • de mogelijke gevolgen van de lopende en voorbije onderhandelingen

Eén voor één heel boeiende onderwerpen die allen rechtstreeks iets te maken hebben met uw carrière.

Dit alles wordt u gebracht door onze Nationaal Voorzitter Carlo Medo, bijgestaan door onze Nationaal Secretaris Thierry Belin.
Iedereen, collega's van Ops-kader en Calog-kader alsook gepensioneerde collega's van de Geïntegreerde Politie, is welkom.


WAAR EN WANNEER:

 • Vrijdag 20 oktober 2023
 • Plaats : CC De Wattenfabriek, Solleveld 35, 9550 Herzele
 • Programma:
  • 13.00 uur: deuren open - verwelkoming
  • 13.30 uur: interactieve uiteenzetting door Carlo en Thierry
  • 16.00 uur: mogelijkheid tot vraagstelling en persoonlijk contact
  • 17.00 uur: einde

Inschrijven


Een dienstvrijstelling van 4 uur wordt toegekend aan ELKE politieambtenaar die dit informatiemoment bijwoont, ongeacht u aangesloten bent bij het NSPV of een andere vakorganisatie.
Het volstaat voorafgaandelijk uw dienst(planner) in kennis te stellen van uw voornemen aanwezig te zullen zijn op dit NSPV-infomoment. Het attest voor de dienstvrijstelling wordt na de infosessie afgeleverd.

We hopen u alvast te mogen verwelkomen in het misschien wel verre Herzele.


Namens het NSPV vzw

Carlo Medo, Nationaal Voorzitter

Thierry Belin, Nationaal Secretaris

Koen Anraed, Provinciaal Voorzitter

Tony Moerman, Provinciaal Secretaris